WebEDISON - Mijn Profiel

Binnen deze menu-optie vind je gegevens over jezelf als WebEdison-gebruiker. Voorlopig worden alleen de tabbladen “Mijn Rechten”, "Mijn Edisonbeheerders" en “Mijn Zoekcriteria” gebruikt.

Mijn Identiteit

Jouw naam, voornaam, rijksregisternummer, eventueel stamboeknummer worden hier getoond zoals deze ingevoerd werden op het ogenblik dat je als WebEdison-gebruiker in de webtoepassing WebIDM voor WebEDISON of Gebruikersbeheer: https://ov-idbeheer.vlaanderen.be Icoon om nieuw venster te openen werd gedefinieerd.

Mijn Rechten

Deze pagina toont, in tabelvorm, alle rechten die je als WebEdison-gebruiker hebt met vermelding van het instellingsnummer, soort recht (Pers. adm betekent het recht Personeelsbeheer, I&L adm staat voor recht Instellingen en Lerendenadministratie), begin- (VAN) en einddatum (TOT) waartussen het recht geldig (dus actief) is.
Deze informatie wordt getoond in stijgende volgorde van instellingsnummer maar je kan de sortering wijzigen door op een andere kolomtitel te klikken. Rechten die binnen een door ons ingestelde periode (momenteel staat dit op 5 weken) gaan vervallen, staan in het rood, zodat je weet welke rechten je het eerst moet (laten) verlengen.

Edison-tab_mijn_rechten

Het verlengen van rechten gebeurt in een aparte webtoepassing: WebIDM voor WebEDISON of Gebruikersbeheer: https://ov-idbeheer.vlaanderen.be en gebeurt door een gebruiker die het recht Edisonbeheer heeft (normaal is dit de directeur van de instelling).

Mijn Edisonbeheerders

Hier worden de Edisonbeheerders weergegeven van de instellingen waarvoor de gebruikers zendingen doen. Hier kan je zien wie, en voor welke instellingen, je kan contacteren om jouw rechten te verlengen.
Merk op : deze informatie wordt beschikbaar na de invoering van de nieuwe versie van het gebruikersbeheer (gepland in de herfstvakantie).

Edison-tab_mijn_edisonbeheerders2

Mijn E-mailadressen

Via deze pagina kan je jouw emailadres(sen) ingeven, wijzigen of verwijderen.

Mijn Telefoonnummers

Via deze pagina kan je jouw telefoonnummer(s) ingeven, wijzigen of verwijderen.

Mijn Zoekcriteria

De zoekcriteria bepalen voor de schermen OVERZICHT ZENDINGEN, FOUTEN AFMELDEN, TERUGZENDINGEN AFHALEN en RAPPORTEN welke gegevens er zullen getoond worden. De zoekcriteria per tabblad verschillen lichtjes van mogelijke waarden. Klik voor zoekcriteria.
Deze zoekcriteria zijn steeds actief, zelfs als het schermpje ZOEKCRITERIA verborgen is.

Edison-tab_mijn_zoekcriteria

Je kan zelf een parameter van deze standaard-zoekcriteria bepalen door te opteren voor
ofwel
- Periode met één van de volgende waarden :
            - Afgelopen 24 uur
            - Afgelopen 14 dagen (standaardinstelling, die bewaard blijft zolang je zelf niets wijzigt)
            - Afgelopen 4 weken;
ofwel
- Meest recente (zonder een periode op te geven): hier is het mogelijk om de waarden 10, 50, 100, 250 of 500 te selecteren. Dit kan handig zijn als je een tijdje geen zendingen meer gedaan hebt, bvb na een vakantieperiode.

Door voor PERIODE een selectie te maken of voor “MEEST RECENTE” te kiezen en op de knop Edison-knop_bewaar te drukken, wordt deze parameter als een ‘eigen’ standaard-zoekcriteria ingesteld.
Telkens als in de 4 hoger genoemde schermen gegevens getoond worden, zal deze parameter mede het resultaat bepaald hebben.

PAS OP : DE BEWAARDE AANPASSING WORDT PAS ACTIEF NA AFMELDEN EN OPNIEUW OPSTARTEN VAN WEBEDISON.