WebEDISON - Mappen instellen oud

Indien je nog geen mappenset hebt gedefinieerd of de juiste staat er niet tussen, moet je eerst in het linkermenu naar Mappen instellen gaan. Daar kan je een bestaande mappenset wijzigen, verwijderen of een nieuwe toevoegen.

Bestaande mappenset wijzigen

Je kan een bestaande mappenset wijzigen door deze te selecteren en op de knop Edison-knop_wijzig te klikken.

Edison-scherm_mappenset_wijzigen_archiveren

Na de nodige aanpassingen, klik je op de knop Edison-knop_bewaar om deze te bewaren.

Meer info ivm pad op een Mac.

Nieuwe mappenset toevoegen

Je kan een nieuwe mappenset toevoegen door te klikken op Mappenset toevoegen in het linkermenu. Als je met meerdere mappensets gaat werken, kan je de mappenset die het meest voor jouw van toepassing is als Default mappenset te zetten. Zodoende wordt het wisselen tussen mappensets tot een minimum beperkt. Kies ook een duidelijke naam voor de mappenset: werk, thuis, vestigingsplaats, naam van de school, ... .

Edison-scherm_mappenset_toevoegen
Je kan kiezen wat er met het bestand gebeurt nadat het verzonden is:

  • Bestanden Niet verwijderen na verzenden. Het bestand blijft gewoon in de map voor zendingen staan. (Niet aanbevolen.)
  • Bestanden verwijderen na verzenden. Dit is een goede keuze wanneer uw schoolpakket voor de archivering van de zendingen zorgt.
  • Bestanden archiveren. Dit betekent dat er een map archief wordt aangemaakt (onder de map voor zendingen) waarin het verstuurde bestand wordt geplaatst nadat het verzonden is. Het wordt wel verwijderd in de map voor zendingen. Aangewezen wanneer uw schoolpakket geen backup maakt van de te versturen zending.

Na de nodige gegevens te hebben ingevuld, klik je op de knop Edison-knop_bewaar om deze te bewaren.

Meer info ivm pad op een Mac

Standaard staan de mappen in WebEDISON ingesteld c:\edison.win\tosend en c:\edison.win\receive. Als je met een Mac werkt, zal je dit pad moeten aanpassen. Het pad instellen voor Mac moet op de juiste manier ingegeven worden of je krijgt altijd melding dat de map niet bestaat. Best is dat je het volledig pad opgeeft, dus bvb. /naam van hardeschijf/edison.mac/tosend

Edison staat op Mac HD
/macintosh hd/edison.mac/tosend
/volumes/macintosh hd/edison.web/tosend

Edison staat op bureaublad
/users/edisonhelpdesk/desktop/edison.mac/tosend