WebEDISON informatie

Met de toepassing WebEDISON kunnen zendingen voor personeel en/of instellingen&lerenden verstuurd worden en terugzendingen afgehaald.

WebEDISON is een beveiligde toepassing. Om WebEDISON te kunnen gebruiken heb je een federaal token en/of een elektronische identiteitskaart nodig. Bovendien moet je door de EDISON-beheerder van de instelling als WebEDISON-gebruiker aangeduid zijn.

Meer informatie vind je bij :

Je kan altijd contact opnemen met de Edison-helpdesk.