WebEDISON - Handleiding - Verzenden

Hulp bij het tabblad Verzenden

Via dit tabblad kan je de zendingen, door jouw schoolpakket aangemaakt, naar het ministerie VERZENDEN. Als je eerder meerdere mappensets gedefinieerd hebt, kan je hier op een eenvoudige manier van mappenset veranderen, zoniet een mappenset instellen.

De gegevens kunnen in een andere volgorde getoond worden door een- of tweemaal te klikken op een kolomhoofding.

In dit tabblad zie je enkel zendingen staan van instellingen en soort waarvoor je het bijhorend recht hebt. Als je enkel recht Personeel hebt, dan zal je GEEN zendingen zien van Lerenden en omgekeerd.

In dit tabblad gebeuren ook een aantal controles op de zendingen:

  • Indien een zending een lege of ongeldige header heeft of als deze groter is dan 30 MB, dan wordt deze in het rood gezet en kan je deze niet selecteren om te verzenden. Zie ook rode tekst boven Verzenden.
  • Indien een zending verouderd is, dan wordt deze in het rood gezet en kan je deze niet selecteren om te verzenden. Zie ook rode tekst boven Verzenden.
  • Indien een zendingen een testzending is, dan wordt deze in het oranje gezet. Deze kan je wel verzenden indien je dat wenst. Zie ook oranje tekst boven Verzenden.
Edison-tab_verzenden_WebEDISON_4.3

Volgende gegevens worden getoond:

Edison-mappen Indien je meerdere mappensets hebt ingesteld, kan je hier gemakkelijk wisselen tussen de verschillende mappensets.

Voor Edison aangemaakt op ...datum en tijdstip wanneer bestand is aangemaakt;

Bestandnaam bij Edison naam van het bestand;

Voor Edison bestandstype bestandstype van het bestand;

Edison-grootte grootte van het bestand.

Een druk op de link Edison-link_toon_uitgebreide_tabel zorgt ervoor dat meer details over de zendingen getoond worden. Voor de testzending die in het oranje staat, verschijnt in kolom Test een T van Testzending. Voor zendingen in het rood waar informatie ontbreekt, verschijnt er een - in de kolom van de ontbrekende informatie.

Edison-tab_verzenden_webedison_4.3_uitgebreide_tabel

Volgende gegevens worden extra getoond:

Edison: Tekst: Instelling instellingsnummer waarop de gegevens in de zending betrekking hebben;

Edison-referentienr referentie-nummer van de zending;

Edison-soort.gif PER (personeel), I&L (lerenden);

Edison-test hier staat T ingevuld wanneer het om een testzending gaat, N indien het om een normale zending gaat;

Voor Edison: codepage codepage waarin de zending werd opgemaakt.

Om effectief zendingen te versturen, beschik je over 2 mogelijkheden:

  • Je maakt gebruik van de knop Edison-knop_alles_verzenden om alle zendingen (behalve degene die in het rood staan) die in de geselecteerde map staan te versturen.
  • Je selecteert eerst de zendingen die je wilt versturen door het selectievakje vooraan aan te vinken. Druk vervolgens op de knop Edison-knop_selectie_verzenden.

Na het verzenden kom je automatisch terecht in het tabblad Overzicht zendingen, waar je de status van de pas gestuurde zendingen ziet. Druk eventueel een aantal keer op functietoets F5 als je nog niet alle pas gestuurde zendingen ziet staan.

Gerelateerde veel voorkomende vragen:

Verkeerde zending wissen
Zending in het rood