VeVe-project

Algemeen

Een VeVe-startbaner kan aan de slag gaan als medewerker Verkeersveiligheid of als schoolspotter.

  • Een medewerker Verkeersveiligheid wordt tewerkgesteld bij steden, gemeenten, provinciebesturen of verkeersorganisaties om een verkeersveilige schoolomgeving te creëren en het school-woonverkeer veiliger te maken.
  • Een schoolspotter wordt ingezet in steden en gemeenten waar het openbaar vervoer en de schoolomgeving te kampen hebben met overlast door schoolgaande jeugd. Een schoolspotter probeeert bij te dragen aan een groter veiligheidsgevoel door zich tussen de jongeren te begeven en de overlast aan te pakken.  

" … Elke dag zijn in België bijna veertig kinderen tussen drie en achttien jaar betrokken bij een verkeersongeval. Op weekdagen gebeuren de meeste ongevallen op weg van of naar school! … "


“De weg naar school”, Klasse voor leerkrachten, september 2000, nr. 107, 61-64