Verlofstelsels - Politiek verlof en politieke mandaten

 
 

Deze rubriek is bestemd voor personeelsleden van het onderwijs met uitzondering van de personeelsleden van:

  • het universitair onderwijs;
  • de instellingen voor hoger onderwijs;
  • de Hogere Zeevaartschool.

 

 
 

Een politiek verlof wordt toegekend voor de volgende politieke mandaten:

1° burgemeester, schepen of gemeenteraadslid;
2° voorzitter of lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst;
3° voorzitter, lid van het bureau of lid van de raad voor maatschappelijk welzijn;
4° lid van de bestendige deputatie of lid van de provincieraad;
5° voorzitter van een agglomeratie of van een federatie van gemeenten;
6° districtsburgemeester, districtsschepen of lid van de districtsraad;
7° lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de Senaat;
8° lid van het Vlaams Parlement;
9° lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad;
10° lid van het Europees parlement;
11° lid van de federale Regering;
12° lid van de Vlaamse Regering of van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
13° staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
14° lid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

 
 

Naargelang de aard van het politiek mandaat bestaan er twee vormen van politiek verlof:

  1. politiek verlof van ambtswege waaraan het personeelslid zich niet kan onttrekken;
  2. politiek verlof op verzoek van het personeelslid, dat zowel voltijds als deeltijds kan worden genomen.

 

 

 

FAQ - Politiek verlof van ambtswege

FAQ - Politiek verlof op verzoek

FAQ - Politiek verlof en politieke mandaten - Varia