Registratie leerlingenondersteuning

Registratie leerlingenondersteuning type 2-4-6-7   

Scholen voor gewoon onderwijs die ondersteuning willen voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 of 7, melden via Discimus welke scholen voor buitengewoon onderwijs ondersteuning zullen bieden aan hun leerlingen. Scholen doen dat via hun softwarepakket voor schooladministratie. AGODI kent de omkadering toe aan de scholen voor buitengewoon onderwijs op basis van de teldag op de eerste schooldag van oktober.

Ook leerlingen voor wie de ondersteuning pas effectief start na de teldag komen in aanmerking als ten laatste op de teldag aan alle voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden zijn: regelmatige leerling zijn en beschikken over een correct (gemotiveerd) verslag. In dat geval registreert de school als ‘startdatum’ de datum waarop alle nodige afspraken tussen de school voor gewoon en buitengewoon onderwijs afgerond zijn. Om in aanmerking te komen voor financiering moet die datum liggen in de periode van 1-9 tot en met 1-10.