Publicaties - Startbanenproject JoJo en VeVe - Onderzoeksrapport

 

Beste heer, mevrouw

In dit onderzoek wilden we achterhalen of de startbanenprojecten Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen (JoJo) en Verkeersveiligheid (VeVe) hun doelstellingen bereiken en dus een meerwaarde opleveren voor zowel de werkgevers als de startbaners. We stuurden vragenlijsten naar de coaches van JoJo-preventiemedewerkers, JoJo-onderhoudsmedewerkers, startbaners verkeersveiligheid en schoolspotters, namen telefonische enquêtes af bij voormalige startbaners en verwerkten evaluatieformulieren die we sinds 2008 hadden ontvangen.

De resultaten zijn overwegend positief. Het overgrote deel van de werkgevers geeft aan dat ze voordeel halen uit het project. De startbanenprojecten zorgen niet alleen voor een verlichting van de werkdruk, maar ze dragen ook bij tot een positief schoolklimaat, goed onderhouden schoolomgevingen en meer verkeersveiligheid rond scholen. We stelden vast dat de meeste startbaners een uitgebreid takenpakket hebben om dit te realiseren.

Naast de werkgevers hebben ook de startbaners zelf duidelijk baat bij het project. Volgens de coaches krijgen de startbaners een belangrijke eerste werkervaring waarbij ze leren om zich werkconform te gedragen, administratieve vaardigheden verwerven en hun talenten ontdekken. De meeste JoJo-preventiemedewerkers leren ook beter omgaan met jongeren, terwijl onderhoudsmedewerkers technische kennis opdoen en VeVe-medewerkers het thema verkeersveiligheid leren kennen. Verder maken de meeste startbaners gebruik van de mogelijkheid om hun werk te combineren met een opleiding.

Knelpunten die genoemd werden in het onderzoek zijn de intensieve en tijdrovende begeleiding, de invulling van het takenpakket, het zoeken naar een gepaste opleiding, de combinatie van opleiding en werk, het omgaan met de moeilijke houding en/of beperkte capaciteiten van startbaners en de beperkte duur van de tewerkstelling. Een aantal van deze moeilijkheden zijn onlosmakelijk verbonden met het project. De coördinatie probeert echter zo veel mogelijk ondersteuning te bieden aan de scholen om hiermee om te gaan. Naar aanleiding van de gegevens uit het onderzoek en de aangeboden suggesties zullen er ook enkele nieuwe initiatieven worden uitgewerkt om het project in de toekomst te verbeteren.

Met vriendelijke groeten

Guy Janssens Administrateur-generaal Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi

 

 

Onderzoeksrapport JoJo-VeVe 2012

Cover onderzoeksrapport jojo veve 2012

 

pdf bestandAgODi_JoJo-VeVe_Onderzoeksrapport-2012.pdf (907 kB)