Publicaties - Plage-lestijden onderwijzer

Plage-lestijden: Een leerkracht die presentatie geeft aan een klas schoolkinderen die met hun werktafels in groepjes van 3 of 4 leerlingen samenzitten.

 

 

 

 

 

 
 

Sinds 1 september 2011 is in het basisonderwijs een nieuwe plage-regeling van toepassing. De regeling vormt een onderdeel van cao IX en werd, in uitvoering daarvan, opgenomen in artikel 164 bis van het Decreet Basisonderwijs.

Voortaan mogen in het gewoon lager onderwijs binnen een scholengemeenschap maximaal 10 % plage-uren ingericht worden ten opzichte van de totale personeelsformatie op basis waarvan betrekkingen van het ambt van onderwijzer in het lager onderwijs wordt ingericht.

Alleszins kan het percentage plage ingericht in het gewoon lager onderwijs vanaf het schooljaar 2011-2012 niet hoger liggen dan het percentage plage dat in het schooljaar 2010-2011 in de scholengemeenschap werd ingericht (= nulmeting). Voor scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren, worden de percentages op schoolniveau vastgelegd.

De plage-lestijden onderwijzer en het percentage plage op het niveau van de scholengemeenschap (of de school), moeten worden meegedeeld aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. In de loop van de maand juni 2011 werden de resultaten van de nulmeting opgevraagd. Concrete richtlijnen bij de berekening en een formulier werden opgenomen in de Omzendbrief PERS/2011/04 “Plage-lestijden – plage lestijden voor onderwijzers in het gewoon lager onderwijs: nulmeting 2010-2011”.

Vanaf het schooljaar 2011-2012 gebeurt de jaarlijkse opvraging van het percentage plage via de formulieren met jaarlijkse inlichtingen die door de scholengemeenschappen (of scholen) worden ingediend.

 

 

Cover rapport: Plage-lestijden

 

pdf bestandAgODi_Plage-lestijden_onderwijzer_Rapport_2010-2011_en_2011-2012.pdf (528 kB)