Rapport leerplicht - reglementair kader problematische afwezigheden

Reglementair kader 

Afwezigheden op school 

Elke leerling ingeschreven in een school moet de lessen op alle schooldagen volgen. Kleuters zijn nog niet leerplichtig en hoeven dus nog niet elke dag of de hele dag op school te zijn. Voor hen is het belangrijk zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten op school.  

Er bestaan drie soorten van afwezigheden op school: 

  • Van rechtswege gewettigde afwezigheden, bijvoorbeeld afwezigheden door ziekte en afwezigheden door een tuchtmaatregel. 

  • Door de school gewettigde afwezigheden, bijvoorbeeld afwezigheden voor een rouwperiode.   

  • Problematische afwezigheden. Dat zijn afwezigheden die niet gewettigd zijn.  

Het onderscheid tussen die drie categorieën is vastgelegd in een regelgevend kader voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.  
De omzendbrief voor het basisonderwijs en de omzendbrief voor het secundair onderwijs verduidelijken welke afwezigheidscode van toepassing is in welke situatie. 

Cijfers over leerlingen die minstens 30 halve dagen problematisch afwezig waren, vind je in Dataloep