Rapport leerplicht - procedures voor opvolging problematische afwezigheden

Vanaf de eerste halve dag problematische afwezigheid is de school verantwoordelijk voor de begeleiding en opvolging van de afwezige leerlingen. Zij registreren de problematische afwezigheden vanaf de eerste halve schooldag meteen in hun softwarepakket. Zo komen de gegevens terecht in Discimus, de databank van AGODI.  

Scholen gaan bewust om met de afwezigheidsproblematiek en hebben aandacht voor achterliggende redenen en oorzaken. Zo kan een school problematische afwezigheden detecteren die misschien op het eerste gezicht aanvaardbaar lijken. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de CLB’s en andere lokale partners. Een preventieve aanpak en snel ingrijpen zijn onlosmakelijk verbonden met een up-to-date correcte registratie. 

Wat te doen 

Tot en met vier halve dagen problematische afwezigheid: 

 • De school neemt contact op met de ouders.  
 • Ze moedigt de ouders aan om hun kind opnieuw regelmatig naar school te brengen. 
 • Het CLB ondersteunt op vraag, en heeft naast preventie en remediëring ook een belangrijke rol als brug naar andere hulpverleningsinstanties.  
 • Optioneel: een schriftelijk begeleidingsdossier.   

Vanaf 5 halve dagen problematische aanwezigheid: 

 • De school meldt dat aan het CLB .  
 • Zowel de school als het CLB maken een schriftelijk begeleidingsdossier op.  
 • De school moet het begeleidingsdossier kunnen voorgeleggen aan de verificateur. 
 • De verificateur kan nagaan of de school de leerling voldoende begeleid.  
 • Het CLB beheert het begeleidingsdossier en houdt dat ook bij.  
 • De school en het CLB werken samen bij de begeleiding van de leerling.   

Als de situatie na inspanningen van de school en het CLB niet verbetert, kunnen de school of het CLB dat aan AGODI melden als zorgwekkend dossier.

In overleg met de school en het CLB kan AGODI de ouders aanschrijven. De brief wijst hen op de leerplicht en vermeldt dat het agentschap het dossier van hun kind kan doorsturen naar de procureur voor een strafrechtelijke vervolging. De school en het CLB krijgen een kopie van de brief.  

Sinds de hertekening van de werking van de jeugdhulp worden er alleen in uitzonderlijke gevallen nog dossiers aan de procureur bezorgd. 

Wat na de opvolging? 

 • Als de school voldoende begeleidingsinspanningen levert, telt de afwezige leerling mee voor de financiering of subsidiëring voor de school en heeft de leerling recht op een diploma of getuigschrift.  

 • Bij een schoolverandering in de loop van het schooljaar kan de nieuwe school via Discimus nagaan of, en hoeveel halve dagen, de leerling tot dan toe problematisch afwezig was. Dat verzekert de continuïteit in de opvolging van de problematische afwezigheden.  

 • Ouders van wie de kinderen twee opeenvolgende schooljaren 30 of meer halve schooldagen problematisch afwezig zijn, moeten hun schooltoeslag van dat tweede schooljaar terugbetalen.