Rapport leerplicht - problematische afwezigheden

Resultaten problematische afwezigheden schooljaar 2020-2021

Op deze pagina vind je extra duiding bij een aantal cijfers voor het schooljaar 2020-2021. Je vindt er ook de link naar Dataloep, waar je zelf verdere opzoekingen in de data kunt doen.

Procedures voor opvolging problematische afwezigheden

Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de school, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en het Agentschap voor Onderwijsdiensten?

Reglementair kader problematische afwezigheden

Meer informatie over het reglementair kader.

Problematische afwezigheden in Dataloep