Huisonderwijs - rapporten

Fot van moeder die kind lesgeeft thuis

In België bestaat geen schoolplicht, alleen leerplicht.

Een leerling kan aan de wet op de leerplicht voldoen door huisonderwijs te volgen.

 

 

 

 

 •  

  Toelichting

  • Hieronder vindt u het nieuwe rapport Huisonderwijs. Het gaat over de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017. We stellen vast dat er nog altijd maar een heel miniem deel van de leerlingen individueel huisonderwijs volgt. In 2015-2016 registreerden we 315 leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs en 573 in het secundair onderwijs. Een schooljaar later ging het om 367 leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs en 616 in het secundair onderwijs.

   Vooral oudere leerlingen maken gebruik van huisonderwijs. De 16- en 17-jarigen vormen de grootste groep. In het basisonderwijs zijn er geen grote verschillen merkbaar als we de aantallen per leeftijd vergelijken.

   Huisonderwijs komt voor in heel Vlaanderen, maar de grootste groepen leerlingen in absolute cijfers vinden we voor het secundair onderwijs terug in Antwerpen en Gent. Voor het basisonderwijs gaat het om Antwerpen en daarna komen Gent, Mechelen, Leuven en Brugge.

   Voor het basisonderwijs volgden de meeste leerlingen ervoor gewoon basisonderwijs. In het secundair onderwijs stroomt de meerderheid van de leerlingen in vanuit het gewoon voltijds secundair onderwijs. Het ASO spant daarbij de kroon. De problematische afwezigheden van leerlingen in het laatste jaar dat ze schoolliepen, zijn duidelijk hoger in vergelijking met de totale schoolbevolking. Ten slotte zat iets meer dan de helft van de leerlingen het voorgaande schooljaar niet in het huisonderwijs. We hebben het vermoeden dat het huisonderwijs vaak als een tijdelijke oplossing beschouwd wordt.

 

huisonderwijs_2015-2016_2016-2017_R.jpg

 

 

 

pdf bestandAGODI_Huisonderwijs_Jaarrapport_2015-2016_2016-2017.pdf (967 kB)

 

 

 

 

Vorige jaarrapporten

 

Rapoort Huisonderwijs 2013-2014 & 2014-2015

 

 

 

pdf bestandAGODI_Huisonderwijs_Jaarrapport_2013-2014_2014-2015.pdf (888 kB)

 

 

 

 

Cover rapport Huisonderwijs 2008-2010

 

 

pdf bestandAgODi_Huisonderwijs_Jaarrapport_2008-2010.pdf (1.29 MB)

 

 

 

Rapport Huisonderwijs 2006-2008

 

 

pdf bestandAgODi_Huisonderwijs_Jaarrapport_2006-2008.pdf (2.84 MB)