Transparantie werkingsmiddelen

AGODI kent werkingsmiddelen toe aan de gesubsidieerde/gefinancierde scholen (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel.

De berekening van de werkingsmiddelen is voor alle netten dezelfde. Wel worden in het leerplichtonderwijs de zogenaamde objectiveerbare verschillen in rekening gebracht. Alle scholen van het gesubsidieerd officieel onderwijs en van het GO! ontvangen extra middelen omdat zij verplicht zijn verscheidene levensbeschouwelijke vakken aan te bieden. Het GO! genereert ook extra middelen omdat dit onderwijsnet grondwettelijk verplicht is de vrije keuze te garanderen.

Daarnaast spelen vier leerlingenkenmerken ook een rol bij de verdeling van de middelen in het leerplichtonderwijs:

  • het opleidingsniveau van de moeder;
  • de thuistaal;
  • het ontvangen van een schooltoelage;
  • de buurt waar de leerling woont.

Tenslotte wordt het grootste deel van het budget toegekend op basis van de zogenaamde schoolkenmerken.

Onderstaande bestanden tonen per schooljaar de manier waarop de geldwaarden en puntwaarden uit de werkingsmodellen worden berekend.