Geopositionering vestigingsplaatsen basisonderwijs

In het nieuwe omkaderingssysteem is de bepaling van de aparte tellingen van vestigingsplaatsen gewijzigd. De leerlingen van een vestigingsplaats worden voor een niveau apart geteld als de vestigingsplaats op minstens 1,5 km in vogelvlucht gelegen is van elke andere vestigingsplaats van dezelfde groep die hetzelfde niveau inricht binnen dezelfde gemeente.

Om de afstanden tussen alle vestigingsplaatsen te berekenen, worden de coördinaten opgevraagd aan de bevoegde instanties voor geopositionering. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (UrbIS), voor het Vlaams Gewest is dat het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (Agiv).

Op dit moment heeft Agiv nog niet voor elke vestigingsplaats uit Vlaanderen een nauwkeurige coördinaat ter beschikking. Voor de vestigingsplaatsen waarvoor nog geen nauwkeurige coördinaat beschikbaar is, maakt AgODi gebruik van het bestand dat binnen het ministerie van Onderwijs en Vorming voorhanden is. De bedoeling is dat op termijn voor alle vestigingsplaatsen overgeschakeld wordt naar coördinaten afkomstig uit de authentieke databanken van UrbIS en Agiv.


Hieronder vindt u twee bestanden. Het eerste bestand bevat de coördinaten die AgODi gebruikt heeft voor de berekening van de omkadering voor het schooljaar 2012-2013. De coördinaten zijn allemaal weergegeven in het Lambert72-coördinatenstelsel.
Het tweede bestand bevat de coördinaten van de vestigingsplaatsen die gebruikt worden voor de omkadering voor het schooljaar 2013-2014. Hierbij wordt telkens ook aangeduid wat de afstand is tot de dichtstbijzijnde vestigingsplaats en of de vestigingsplaats al dan niet een aparte telling heeft.