Cijfermateriaal - Aanwezigheden niet-leerplichtige kleuters

Gebruikte normen voor voldoende aanwezigheid

Om te bepalen of kleuters voldoende aanwezig zijn, baseert AGODI zich op:

  • het aantal halve dagen dat kleuters aanwezig moeten zijn om recht te hebben op een schooltoeslag. Het recht op een schooltoeslag is namelijk gekoppeld aan een regelmatige aanwezigheid op school. De minimale aanwezigheidsdrempel om het recht op een schooltoeslag te behouden is afhankelijk van de leeftijd van de kleuters;
  • het aantal halve dagen dat vijfjarige kleuters aanwezig moeten zijn om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs.

 

Vragen? Mail dan naar kleuterparticipatie@vlaanderen.be.

Overzicht kleuteraanwezigheden in het Vlaamse onderwijs
  • Onvoldoende aanwezige kleuters in het Vlaamse onderwijs 2019-2020

(Bron: databanken AGODI)

Impact coronamaatregelen

Tijdens het schooljaar 2019-2020 moesten kleuterscholen verplicht sluiten van 16 maart tot en met 29 mei. Tussen 2 juni en 30 juni konden de kleuterscholen terug opengaan. Niet alle scholen konden echter voltijds terug open gaan. Om geen afbreuk te doen aan de in regelgeving vastgelegde rechten van leerlingen met betrekking tot de schooltoeslag en met betrekking tot de toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs, worden alle kleuters vanaf 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 als aanwezig geteld. 

LEEFTIJD
NORM VOOR VOLDOENDE AANWEZIGHEID
AANTAL ONVOLDOENDE AANWEZIGE KLEUTERS
PERCENTAGE ONVOLDOENDE AANWEZIGE KLEUTERS
TOTAAL AANTAL KLEUTERS
3 150 halve dagen (norm schooltoeslag) 997 1,4% 72.897
4 185 halve dagen (norm schooltoeslag) 1.129 1,5% 73.277
5 250 halve dagen (norm schooltoeslag en toelatingsvoorwaarde) 1.767 2,4% 74.946
  • Evolutie kleuteraanwezigheden in het Vlaamse onderwijs

xlsx bestandKleuteraanwezigheden_Vlaamse_onderwijs.xlsx (17 kB)

 

Overzicht voldoende aanwezige kleuters per gemeente 2019-2020

Impact coronamaatregelen

Tijdens het schooljaar 2019-2020 moesten kleuterscholen verplicht sluiten van 16 maart tot en met 29 mei. Tussen 2 juni en 30 juni konden de kleuterscholen terug opengaan. Niet alle scholen konden echter voltijds terug open gaan. Om geen afbreuk te doen aan de in regelgeving vastgelegde rechten van leerlingen met betrekking tot de schooltoeslag en met betrekking tot de toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs, worden alle kleuters vanaf 16 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 als aanwezig geteld. 

LEEFTIJD
VOLDOENDE AANWEZIG VOOR HET ONTVANGEN VAN EEN SCHOOLTOESLAG
3 jaar op 31/12/2019 150 halve dagen
4 jaar op 31/12/2019 185 halve dagen
5 jaar op 31/12/2019 250 halve dagen

Vijfarige kleuters moeten in het schooljaar 2019-2020 minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in het kleuteronderwijs om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2020-2021.

xlsx bestandKleuteraanwezigheden_gemeente_2019-2020.xlsx (80 kB)

 

Overzicht voldoende aanwezige kleuters per gemeente 2018-2019
  • Voldoende aanwezig voor het ontvangen van een schooltoelage

LEEFTIJD
VOLDOENDE AANWEZIG VOOR HET ONTVANGEN VAN EEN SCHOOLTOELAGE
3 jaar op 31/12/2018 150 halve dagen
4 jaar op 31/12/2018 185 halve dagen
5 jaar op 31/12/2018 220 halve dagen

xlsx bestandkleuteraanwezigheden_schooltoelage_2018-2019.xlsx (100 kB)

 

  • Voldoende aanwezig voor rechtstreekse toelating tot het gewoon lager onderwijs.

Vijfjarige kleuters moeten in schooljaar 2018-2019 minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in het kleuteronderwijs om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in 2019-2020.

xlsx bestandkleuteraanwezigheden_toelatingsvoorwaarden_2018-2019.xlsx (47 kB)

 

Overzicht voldoende aanwezige kleuters per gemeente 2017-2018
  • Voldoende aanwezig voor het ontvangen van een schooltoelage 

LEEFTIJD
VOLDOENDE AANWEZIG VOOR HET ONTVANGEN VAN EEN SCHOOLTOELAGE
3 jaar op 31/12/2017 150 halve dagen
4 jaar op 31/12/2017 185 halve dagen
5 jaar op 31/12/2017 220 halve dagen

xlsx bestandkleuteraanwezigheden_schooltoelage_2017-2018.xlsx (102 kB)

 

  • Voldoende aanwezig voor rechtstreekse toelating tot het gewoon lager onderwijs

Vijfjarige kleuters moeten in schooljaar 2017-2018 minstens 250 halve dagen aanwezig zijn in het kleuteronderwijs om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in 2019-2020.

xlsx bestandkleuteraanwezigheden_toelatingsvoorwaarden_2017-2018.xlsx (56 kB)

 

Overzicht voldoende aanwezige kleuters per gemeente 2016-2017
LEEFTIJD
VOLDOENDE AANWEZIG VOOR HET ONTVANGEN VAN EEN SCHOOLTOELAGE
3 jaar op 31/12/2016 150 have dagen
4 jaar op 31/12/2016 185 halve dagen
5 jaar op 31/12/2016 220 halve dagen

Vijfarige kleuters moeten in schooljaar 2016-2017 minstens 220 halve dagen aanwezig zijn in het kleuteronderwijs om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in schooljaar 2017-2018.

xlsx bestandKleuteraanwezigheid_gemeente_2016-2017.xlsx (86 kB)