Cijfermateriaal - Aanwezigheden kleuters per gemeente

Cijfers over het aantal kleuters dat voldoende aanwezig is voor schooljaar 2016-2017 op niveau van de gemeenten

Om te bepalen of kleuters voldoende aanwezig zijn, baseert AGODI zich op het aantal halve dagen dat kleuters aanwezig moeten zijn om recht te hebben op een schooltoelage. Het recht op een schooltoelage is namelijk gekoppeld aan een regelmatige aanwezigheid op school. De minimale aanwezigheidsdrempel om het recht op een schooltoelage te behouden is afhankelijk van de leeftijd van de niet-leerplichtige kleuters.

Leeftijd Minimale aanwezigheidsdrempel schooltoelage
Nog geen drie jaar op 31/12/2016 Minstens 100 halve dagen op school
Drie jaar op 31/12/2016 Minstens 150 halve dagen op school
Vier jaar op 31/12/2016 Minstens 185 halve dagen op school
Vijf jaar op 31/12/2016 Minstens 220 halve dagen op school

Voor vijfjarige kleuters speelt voldoende aanwezigheid in  het kleuteronderwijs ook een rol met het oog op de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs.

Let wel op: vanaf schooljaar 2017-2018 wijzigen de toelatingsvoorwaarden. Vijfjarige kleuters moeten tijdens het schooljaar 2017-2018 ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn om rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2018-2019.

De cijfers over het aantal kleuters dat (on)voldoende aanwezig was in schooljaar 2016-2017 zijn beschikbaar op niveau van de gemeenten. 

Vragen? Mail dan naar kleuterparticipatie@vlaanderen.be