Publicaties - Arbeidsmarkt - Aanpassingen

Januari 2017

Een technische bug in het opvolgsysteem van de VDAB leidt in januari 2017 tot een correctie van alle cijfers openstaande vacatures 2016. Een oplijsting van alle gecorrigeerde cijfers voor 2016 wordt toegevoegd aan het archief van de nieuwsbrieven. De jaarrapportering wordt aangepast met deze nieuwe cijfers en zal dus verschillen vertonen met het archief van onze maandelijkse nieuwsbrieven.
 

December 2016

Vanaf september 2016 maken scholen in de Franstalige gemeenschap gebruik van "PrimoWeb" (www.enseignement.be/primoweb ) voor de selectie en rekrutering van onderwijzend personeel met een vereist bekwaamheidsbewijs beschikken of met een bekwaamheidsbewijs voor knelpuntvakken. Actiris wordt pas ingeschakeld als 2-de lijns rekruteringskanaal. Deze wijzigingen zijn volgens de studiedienst van Actiris dan ook de eerste oorzaak van de daling van het aantal vacatures in de databanken van Actiris.


Maart 2015

VDAB publiceert opnieuw vacaturecijfers volgens beroepsgroep.

Gevolg(en): Waar vroeger de vacaturecijfers over vacatures in het NECzU (=VDAB+wervings- en uitzendkantoren) ging, gaat het nu enkel over vacatures in het NECzU die rechtstreeks aan VDAB gemeld zijn.
 

Januari 2015

VDAB publiceert geen vacaturecijfers meer.
 

November 2014

VDAB stelt nieuwe vacaturecijfers beschikbaar volgens beroepsgroep.

Gevolg(en): Beroepsgroepen beperkt tot Basisonderwijs, Secundair onderwijs en Buitengewoon secundair onderwijs.
 

Maart 2014

VDAB publiceert geen vacaturecijfers meer per onderwijsniveau.
 

Januari 2014

Nieuwe cijfers voor werkzoekende leerkrachten met een bachelordiploma beschikbaar.

Gevolg(en): Geen beeld meer van het aantal werkzoekende leerkrachten 3de/4de graad.
 

December 2013

Eerste overleg met de VDAB om alsnog relevante cijfers werkzoekende leerkrachten te kunnen ontsluiten.
 

April 2013

In overleg met Actiris worden nu ook detailcijfers aangeleverd voor onderwijs. Met deze nieuwe data is opsplitsing van de cijfers volgens onderwijsniveau mogelijk.
 

Januari 2013

VDAB stopt de publicatie van alle cijfers over de arbeidsmarkt en publiceert enkel nog algemene percentages voor de Vlaamse arbeidsmarkt.
Reden: VDAB zal een nieuwe beroepenindeling hanteren.

Gevolg(en): Pas wanneer deze nieuwe indeling binnen de VDAB werd gevalideerd en controles op de nieuwe cijfers zijn uitgevoerd zullen de cijfers terug gepubliceerd worden.
 

September 2012

VDAB past de publicatie van de nieuwe cijfers aan.
Actiris publiceert niet langer detailcijfers in de maandverslagen.

Gevolg(en): De aanpassing van de cijfers bij de VDAB maakt het niet langer mogelijk een analyse te maken volgens geslacht-leeftijdsgroep-beroepsgroep. De nieuwsbrieven arbeidsmarkt onderwijs geven voorlopig geen beeld van Brussel. Overleg met Actiris nodig om de arbeidsmarkt onderwijs in Brussel op te kunnen volgen.
 

Juli-Augustus 2012

VDAB start publicatie van cijfergegevens voor werkzoekenden volgens de nieuwe definities.
- Beperking in historische gegevens tot januari 2011
- Werkzoekenden niet langer volgens diploma geregistreerd maar wel volgens beroepsaspiratie

Gevolg(en): De cijfers zijn niet langer vergelijkbaar met de cijfers van vóór januari 2011. De cijfers moeten enigszins worden genuanceerd: niet alle werkzoekenden met de beroepsaspiratie onderwijs beschikken over de nodige bekwaamheidsbewijzen. Kwaliteit van de nieuwe cijfers wordt geëvalueerd.
 

Maart 2012

VDAB stopt publicatie van cijfergegevens voor werkzoekenden.
Reden: VDAB past nieuwe definities toe voor ‘werkzoekenden’

Gevolg(en): De nieuwsbrieven arbeidsmarkt onderwijs geven enkel een beeld van de cijfers voor openstaande vacatures.
Eerste contacten met de VDAB geven geen duidelijkheid over de beschikbaarheid van de nieuwe cijfergegevens.


De ontbrekende gegevens uit de nieuwsbrieven worden – waar mogelijk – opgenomen in de jaarlijkse barometer. Op die manier beschikt u alsnog over de cijfers.