Publicaties - Arbeidsmarkt in het onderwijs

Lerarentekort

Sinds enkele jaren worden we geconfronteerd met een lerarentekort. Hoewel de eerste golf van de financieel-economische crisis voor een tijdelijke ontspanning zorgde blijven we - ondanks de vele geleverde inspanningen en maatregelen - een stijging zien van niet ingevulde vacatures en een daling van het aantal beschikbare leerkrachten.

De tweede golf van de financieel-economische crisis en de veranderingen op vlak van pensioenleeftijd zorgden eveneens voor een ontspanning op de arbeidsmarkt maar op termijn (2022) verwacht men alleen al in het basisonderwijs een toename van meer dan 60.000 leerlingen. Ook beleidsmaatregelen (bvb nieuwe omkadering basisonderwijs 2012-2013) en de uitstroom van oudere leerkrachten doen de vraag naar leerkrachten toenemen. AGODI ondersteunt daarom initiatieven die het lerarentekort helpen oplossen.

Jaarverslag OnderwijsTalent

Zoals in de beheersovereenkomst opgenomen, ondersteunt AgODi alle mogelijke acties die helpen het lerarentekort op te lossen. Via OnderwijsTalent, het samenwerkingsverband tussen de Stad Antwerpen, de VDAB en AGODi worden de krachten en expertise gebundeld om alvast het lerarentekort in Antwerpen aan te pakken. De resultaten van deze samenwerking worden jaarlijks gepubliceerd in een jaarverslag:

Een overzicht van de realisaties uit de eerste 5 jaar van onze samenwerking lees je via deze link.

Rapport Mobiliteitscentrum onderwijs

In 2014 werd het bestaande interreg-project 'Tendenzen zonder Grenzen' uitgebreid met het Mobiliteitscentrum Onderwijs. AgODi bood ondersteuning in het wegwerken van belemmeringen bij aanstellingen in het onderwijs.

Als lid van de stuurgroep mobiliteitscentrum stelden we onderwijsexpertise ter beschikking.Tijdens de slotconferentie op 15 oktober 2014 te Gent informeerden we alle deelnemers over het Vlaamse onderwijslandschap en hoe Nederlandse leerkrachten vlot aan de slag kunnen.


Zuurstof voor onderwijs

In 2019 organiseerde de Arteveldehogeschool een studienamiddag Zuurstof voor onderwijs met panelgesprek over het lerarentekort. AGODI lichte de situatie op de arbeidsmarkt toe en werd als expert in het paneldebat aanwezig. De presentatie van de arbeidsmarkt en de evoluties tot januari 2019 kun je hier terugvinden.

Opgepast
Door een technisch probleem in het opvolgsysteem van de VDAB werden op 11/01/2017 alle eerder gepubliceerde cijfers openstaande vacatures van 2016 gecorrigeerd. De impact van deze correctie kunt u lezen in het overzicht met "aanpassingen" De eerder gepubliceerde nieuwsbrieven worden niet aangepast maar alle gecorrigeerde cijfers worden wel gebundeld opgenomen in de jaarrapportering.

Barometer en spanningsindicator

Om de vele berichten over het lerarentekort in een juiste context te plaatsen, publiceert AgODi een barometer en spanningsindicator. Deze worden ook op geregelde tijdstippen gebundeld in een jaarrapport.

Hebt u bijkomende vragen? Contacteer ons

Nieuwsbrief september

Cover van een nieuwsbrief Arbeidsmarktpdf bestandArbeidsmarkt Onderwijs - Nieuwsbrief september 2020 (480 kB)

In Vlaanderen stijgt het aantal openstaande vacatures enkel in het basisonderwijs. In Brussel daarentegen stijgt het aantal openstaande vacatures in zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs 1ste/2de graad.

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is er in alle onderwijsniveaus in Vlaanderen sprake van een daling in het aantal werkzoekende leerkrachten met beroepsaspiratie onderwijs. Het aantal werkzoekende leerkrachten zonder beroepsaspiratie onderwijs stijgt niet langer in het basisonderwijs. De groep werkzoekende leerkrachten (met bekwaamheidsbewijs) die geen les meer wil geven neemt enkel licht toe in het secundair onderwijs.

 


De evolutie van de spanningsratio’s bevestigen een toenemende spanning op de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Spanningsratio’s kleiner dan “2” wijzen op een zeer grote krapte.

Spanningsratio VL

sept/16

sept/17

sept/18

sept/19

sept/20

basisonderwijs

15,41

13,46

8,32

4,66

3,08

secundair onderwijs

7,57

7,17

3,71

2,2

2,11

Uit de cijfers van Actiris blijkt dat in Brussel het aantal werkzoekende leerkrachten (in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar) daalt in het basisonderwijs en het secundair onderwijs 1ste/2de graad. Vergelijken we de spanningsratio’s van september 2019 met deze van september 2020 dan is de spanning op de arbeidsmarkt in Brussel toegenomen in het basisonderwijs en secundair onderwijs 1ste/2de graad. Omdat er geen ontvangen vacatures geregistreerd werden voor het secundair onderwijs 3de/4de graad werd de spanningsindicator voor die groep niet berekend.

Spanningsratio Brussel

sept/16

sept/17

sept/18

sept/19

sept/20

basisonderwijs

21,86

12,04

13,14

12,94

4,90

secundair onderwijs 1ste/2de graad

4,69

3,39

7,96

4,83

3,28

secundair onderwijs 3de/4de graad

18,6

10,5

32,75

15,38

nb

Nieuwsbrieven

2019

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201902 (451 kB)

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201901 (445 kB)

2018

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201812 (519 kB)

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201811 (500 kB)

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201810 (511 kB)

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201809 (513 kB)

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201806.pdf (526 kB)

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201805.pdf (520 kB)

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201804.pdf (517 kB)

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201803.pdf (508 kB)

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201802.pdf (522 kB)

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201801_nw (527 kB)

2017

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201712_.pdf (524 kB)

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201711.pdf (519 kB)

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief201710_.pdf (523 kB)

pdf bestandAGODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief 201709 (524 kB)

pdf bestandAgODi_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201706.pdf (283 kB)

pdf bestandAgODi_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201705 (498 kB)

pdf bestandAgODi_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201704 (494 kB)

pdf bestandAgODi_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201703 (517 kB)

pdf bestandAgODi_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201702 (487 kB)

pdf bestandAgODi_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201701 (505 kB)

2016

pdf bestandAgODi_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201612.pdf (490 kB)

pdf bestandAgODI_arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201611.pdf (497 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201610.pdf (489 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201609 (492 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201606.pdf (475 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201605.pdf (468 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201604.pdf (503 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201603.pdf (503 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201602.pdf (500 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201601.pdf (433 kB)

2015

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201509.pdf (429 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201506.pdf (443 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201505.pdf (443 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201504.pdf (441 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201503.pdf (444 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201502.pdf (501 kB)

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201501.pdf (485 kB)

2014

pdf bestandAgODi_Arbeidsmarkt_onderwijs_nieuwsbrief_201412.pdf (482 kB)


Archief: Via deze link kunt u het archief van nieuwsbrieven raadplegen

Overzicht van aanpassingen die een invloed hebben op de publicatie van onze nieuwsbrieven

 

Opbouw

Voor Vlaanderen vergelijken we vraag en aanbod met elkaar op basis van statistische gegevens uit de VDAB-databanken.

Gelet op de beperkingen van de Arvastat-applicatie kunnen we het onderwijzend personeel niet langer opgesplitst weergeven. Om toch enigszins een beeld te hebben van de arbeidsmarkt worden (i.s.m. de VDAB) verschillende databanken gekoppeld zodat we volgende groepen onderscheiden:

 • Kleuteronderwijzer(es) met beroepsaspiratie onderwijs
 • Kleuteronderwijzer(es) zonder beroepsaspiratie onderwijs
 • Leerkracht Lager onderwijs met beroepsaspiratie onderwijs
 • Leerkracht Lager onderwijs zonder beroepsaspiratie onderwijs
 • Leerkracht 1ste/2de graad secundair onderwijs met beroepsaspiratie onderwijs
 • Leerkracht 1ste/2de graad secundair onderwijs zonder beroepsaspiratie onderwijs

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vergelijken we vraag en aanbod met elkaar op basis van statistische gegevens uit de Actiris databanken. Door een nauwe samenwerking kunnen de categorie onderwijzend personeel opsplitsen in:

 • Basisonderwijs
 • Secundair onderwijs 1ste/2de graad
 • Secundair onderwijs 3de/4de graad


De nieuwsbrief wordt opgesplitst in 2 luiken:

 • Het eerste luik betreft de vraag naar leerkrachten. Hiervoor bekijken we de cijfers van de openstaande vacatures.
 • Een tweede luik behandelt het aanbod van leerkrachten. We gaan het aantal niet werkende werkzoekende leerkrachten na.


Onder werkzoekende leerkracht wordt in dit geval verstaan: de niet-werkende werkzoekende leerkracht die onderwijs.
Ook schoolverlaters maken van deze groep deel uit: het gaat dan om pas afgestudeerde leerkrachten zonder werkervaring.