Publicaties - AGODI Jaarverslag

Een reclamepaneel van AGODI op een jobbeurs.Voor vragen over het jaarverslag of
voor een papieren versie kan je contact opnemen met:
Goedele De Cock
goedele.decock@ond.vlaanderen.be
T 02 553 94 75

 

 

 
 

Geachte mevrouw, geachte heer,

In het tiende jaarverslag leest u hoe AGODI in 2017 zijn ambities uit het ondernemingsplan 2017 realiseerde. Net zoals de vorige jaren, gingen we uitdagingen aan én legden we onszelf heel scherpe doelstellingen op. 2017 was weerom een boeiend jaar waarin AGODI mooie resultaten behaalde.

Het klantentevredenheidsonderzoek van GfK uit 2017 wees uit dat AGODI een solide, goed draaiende organisatie is. De grote tevredenheid bij onze klanten die daaruit bleek, is mogelijk dankzij de inzet van al onze medewerkers. Elke dag opnieuw doen zij hun uiterste best om een degelijke dienstverlening aan scholen, ouders, leerlingen, personeelsleden en andere partners te leveren. 2017 was ook een bijzonder jaar voor onze werkstations die hun 25-jarig bestaan vierden.
AGODI ambieert ook in de toekomst een hoge klantentevredenheid door een voortdurende innovatie van onze processen en systemen. In 2017 werden twee innovatieve IT-projecten afgerond. Enerzijds ging in het najaar 2017 de vernieuwde salariswebsite online waardoor alle onderwijspersoneelsleden hun salaris te allen tijde kunnen raadplegen. De vernieuwde salariswebsite resulteerde in een nominatie voor de e-gov Awards. Anderzijds was er het project “Aangifte Sociaal Risico” dat zorgde voor een planlastvermindering bij de schoolsecretariaten (operatie TARRA) en voor kwaliteitsvollere aangiftes bij de RVA. Tevens werken we verder aan innovatieve IT-projecten, die op termijn zorgen voor efficiëntieverhoging en lastenverlaging voor scholen.

Net zoals de vorige jaren blijven we meewerken aan de ontwikkeling en de toepassing van nieuw beleid en maatschappelijke uitdagingen, zoals de oprichting van ondersteuningsnetwerken, duaal leren, kleutercoördinatie enz. Ook tijdens de jaarlijkse Ronde van Vlaanderen voor directies gingen we in op actuele thema’s.
In het jaarrapport 2017 vindt u een uitgebreide waaier aan – soms unieke – gegevens en cijfers.

Met tien jaarrapporten op een rij is er nu een decennium aan cijfers en gegevens maar ook aanbevelingen voorhanden. Het laatste hoofdstuk van het jaarrapport blikt dan ook terug op tien jaar werking AGODI.

Ten slotte formuleerden we op basis van dit jaarverslag een aantal aanbevelingen, aandachtspunten voor onze toekomstige werking en suggesties voor het beleid. Ik wens u een boeiende en nuttige lectuur toe over de werking van AGODi in 2017 en over de terugblik op 10 jaarverslagen!

Met vriendelijke groeten

Guy Janssens
Administrateur-generaal
Agentschap voor Onderwijsdiensten
AGODI

 
Cover jaarverslag 2017 AGODI

pdf bestandAGODI jaarverslag 2017.pdf (4.45 MB)

Vorige jaarrapporten

Jaarverslag van AGODI voor 2016

 

 

pdf bestandAGODI_Jaarverslag_2016.pdf (3.6 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2015

pdf bestandAgodi_Jaarverslag_2015.pdf (3.64 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2014

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2014.pdf (3.18 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2013

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2013.pdf (2.5 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2012

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2012.pdf (3.7 MB)

 

 

Cover Jaarverslag 2011

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2011.pdf (2.47 MB)

 

 

Cover Jaarverslag  van AGODI voor 2010

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2010.pdf (2.83 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2009

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2009.pdf (4.46 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2008

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2008.pdf (3.04 MB)