Publicaties - Vlaamse reaffectatiecommissie

Reaffectatiecommissie: van de rugzijde een foto van een computerklas met leerlingen die hun hand opsteken nà vraagstelling van de leerkracht vooraan bij presentatie op groot scherm.In de rapporten van de Vlaamse reaffectatiecommissie vind je informatie over het aantal personeelsleden dat, per schooljaar:

 - Wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld werd.

 - Gereaffecteerd en/of wedertewerkgesteld werd.

 - Niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld werd.

 

 
 

In 1992 werd het systeem van ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB), reaffectatie en wedertewerkstelling vastgelegd in het Onderwijsdecreet III van 9 april 1992 en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage van 29 april 1992.

De in het besluit vastgelegde regeling werd door de jaren heen verschillende keren aangepast en verfijnd.

Vanaf 1 september 2015 wordt de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie, en van de reaffectatiecommissies van scholengroepen van het GO!, opgeschort voor scholen en instellingen die tot een scholengemeenschap behoren.

 

 

Rapport over het schooljaar 2016-2017

pdf bestandrapport_Vl_reafcom_16-17.pdf (1.89 MB)

Vorige jaarrapporten

Verslag Vlaamse reaffectatiecommissie 2014-2015pdf bestandrapport Vlaams reaffectatiecommissie over 2015-2016.pdf (1.43 MB)

 

Verslag Vlaamse reaffectatiecommissie 2014-2015

pdf bestandAgODi_Rapport_Vlaamse_reaffectatiecommissie_2014-2015.pdf (2.12 MB)

 

Rapport van de Vlaamse reaffectatiecommissie 2013-2014

 

pdf bestandAgODi_Rapport_Vlaamse_reaffectatiecommissie_2013-2014.pdf (1.24 MB)

 

 

Rapport Vlaamse reaffectatiecommissie 2012-2013

 

pdf bestandAgODi_Rapport_Vlaamse_reaffectatiecommissie_2012-2013.pdf (875 kB)

 

 

Rapport Vlaamse reaffectatiecommissie 2011-2012

 

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2011-2012.pdf (1.19 MB)

 

 

Rapport Vlaamse reaffectatiecommissie 2010-2011

 

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2010-2011.pdf (329 kB)

 

 

Rapport Vlaamse reaffectatiecommissie 2009-2010

 

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2009-2010.pdf (941 kB)

 

 

Cover van de Vlaamse reaffectatiecommissie 2008-2009

 

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2008-2009.pdf (218 kB)

 

 

Rapport Vlaamse reaffectatiecommissie 2007-2008

 

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2007-2008.pdf (252 kB)

 

 

Rapport Vlaamse reaffectatiecommissie 2006-2007

 

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2006-2007.pdf (283 kB)