Publicaties - Vlaamse reaffectatiecommissie


Reaffectatiecommissie: van de rugzijde een foto van een computerklas met leerlingen die hun hand opsteken nà vraagstelling van de leerkracht vooraan bij presentatie op groot scherm.In de rapporten van de Vlaamse reaffectatiecommissie vind je informatie over het aantal personeelsleden dat, per schooljaar:

 - Wegens ontstentenis van betrekking ter beschikking gesteld werd.

 - Gereaffecteerd en/of wedertewerkgesteld werd.

 - Niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld werd.

 

 
 

In 1992 werd het systeem van ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB), reaffectatie en wedertewerkstelling vastgelegd in het Onderwijsdecreet III van 9 april 1992 en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage van 29 april 1992.

De in het besluit vastgelegde regeling werd door de jaren heen verschillende keren aangepast en verfijnd.

Vanaf 1 september 2015 wordt de werking van de Vlaamse reaffectatiecommissie, en van de reaffectatiecommissies van scholengroepen van het GO!, opgeschort voor scholen en instellingen die tot een scholengemeenschap behoren.

 

 

Rapport over het schooljaar 2020-2021

Rapport TBSOB 2020-2021.pdf

Vorige jaarrapporten

Rapport TBSOB 2019-2020

pdf bestandRapport TBSOB 2018-2019_.pdf (1.42 MB)

pdf bestandRapport Vlaamse reaffectatiecommissie 2017-2018.pdf (2.08 MB)

pdf bestandrapport_Vl_reafcom_16-17.pdf (1.89 MB)

pdf bestandrapport Vlaams reaffectatiecommissie over 2015-2016.pdf (1.43 MB)

pdf bestandAgODi_Rapport_Vlaamse_reaffectatiecommissie_2014-2015.pdf (2.12 MB)

pdf bestandAgODi_Rapport_Vlaamse_reaffectatiecommissie_2013-2014.pdf (1.24 MB)

pdf bestandAgODi_Rapport_Vlaamse_reaffectatiecommissie_2012-2013.pdf (875 kB)

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2011-2012.pdf (1.19 MB)

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2010-2011.pdf (329 kB)

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2009-2010.pdf (941 kB)

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2008-2009.pdf (218 kB)

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2007-2008.pdf (252 kB)

pdf bestandAgODi_Vlaamse_reaffectatiecommissie_Jaarrapport_2006-2007.pdf (283 kB)