Publicaties - Vaste benoeming

Vaste benoeming: Twee handen en stuk van bovenlichaam van persoon die papieren invult.

 

 

 

 

 

 

In het rapport Vaste Benoemingen in 2010 en 2011 vallen vooral de volgende zaken op:

- Bij de eerste vaste benoemingen situeert de piek (ruim 40% van het totaal) zich in de leeftijdsgroep 25-30 jaar. Bij de uitbreidingen van vaste benoeming schuift de piek op naar de leeftijdsgroep 30-35 jaar. Dat betekent dat 60% van de personeelsleden tot na zijn/haar 30e moet wachten voor zijn/haar eerste vaste benoeming.

- In het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs zijn er opvallend meer vaste benoemingen voor minder dan 10% van een voltijdse opdracht in vergelijking met het gemeenschapsonderwijs.

- Het merendeel van de deeltijds benoemden verwerft na uitbreiding van de benoeming nog steeds geen voltijdse benoeming. De indruk bestaat dat de inrichtende machten hun kandidaten die als deeltijds benoemden een gelijke voorrang kunnen doen gelden naar uitbreiding van benoeming, een gelijk stuk van de koek gunnen. Eenzelfde fenomeen, maar dan t.a.v. de TADD’ers die uitkijken naar een benoeming, kan de fractionering bij de eerste benoemingen verklaren. Bijvoorbeeld: in een vacantverklaarde betrekking van 24/24 wordt 4 x 6/24 benoemd.

- Een personeelslid van 55 jaar kan op zijn vraag benoemd worden in een vacante betrekking. We stellen vast dat nog veel personeelsleden niet op hun 55e, maar op de leeftijd van 56 of later benoemd worden.

- Aanvullende uren voor doelgroepleerlingen (GOK, GON, anderstalige nieuwkomers, rand- en taalgrensgemeenten) zijn de voorbije jaren opengesteld voor benoeming hoewel ze vanuit hun oorsprong per definitie niet echt stabiel zijn. De cijfers tonen aan dat de benoemingsmogelijkheid (die overigens tegelijk een verplichting is) volop benut wordt. In 2011 werden wel geen benoemingen meer uitgesproken in aanvullende uren mentor en pedagogische coördinatie. Dat is het logische gevolg van het niet meer toekennen van deze uren vanaf het schooljaar 2010-2011.

- Een belangrijke weigeringsgrond, vooral in het basisonderwijs, blijft het niet beschikbaar zijn van een vacante betrekking op 15 april van het vorige schooljaar. Schoolbesturen verwarren nog steeds vaak de leerlingentelling (en de uren die die het schooljaar daarna zal opleveren) met de effectieve personeelsformatie op het ogenblik van de vacantverklaring.

Het volledige rapport vind je via onderstaande link.

Veel leesplezier!

 

 

Rapport Vaste benoeming 2010-2011

 

pdf bestandAgODi_Vaste_benoeming_Jaarrapport_2010_en_2011.pdf (607 kB)

 

 

Vorige jaarrapporten

Rapport Vaste benoeming 2009

 

pdf bestandAgODi_Vaste_benoeming_Jaarrapport_2009.pdf (301 kB)

 

 

Rapport Vaste benoeming 2008

 

pdf bestandAgODi_Vaste_benoeming_Jaarrapport_2008.pdf (147 kB)