Publicaties - Speciale onderwijsleermiddelen

Speciale onderwijsleermiddelen: een brailleboekHet jaarrapport Speciale Onderwijsleermiddelen ( SOL ) voor 2015 en 2016 is beschikbaar.

Met de cel SOL wil het Agentschap voor Onderwijsdiensten ( AGODI ) bijdragen aan kwaliteitsvol en inclusief onderwijs voor alle leerlingen met én zonder beperking. Samen met de vele scholen en hun geëngageerde onderwijspersoneelsleden is het een opdracht die we elke dag opnieuw professioneel aanpakken. Onze cel Speciale Onderwijsleermiddelen is er voor de scholen en alle betrokken partijen die hulp of informatie zoeken. De cel zet zich in opdat leerlingen die recht hebben op ondersteuning die ook krijgen.

 

Website over specifieke onderwijsbehoeften

Meer informatie over de speciale onderwijsleermiddelen vind je op de website over specifieke onderwijsbehoeften.

 

 

 •  

  Toelichting

  • Op 12 maart 2014 koos het Vlaams onderwijs de weg van een meer inclusief onderwijssysteem door de goedkeuring van het M- decreet in het Vlaams Parlement.

   Vanaf het schooljaar 2015 – 2016 werd het M-decreet geleidelijk ingevoerd. Het onderwijs in Vlaanderen staat daardoor voor verschillende uitdagingen. Kinderen met heel uiteenlopende onderwijsnoden kunnen terecht binnen het gewoon onderwijs mits aanpassingen, bijkomende ondersteuning, extra zorg vanuit de school, een groot engagement van scholen, leerkrachten en ouders…

   'Speciale onderwijsleermiddelen' zijn voorbeelden van aanpassingen die zorgen dat leerlingen met een beperking toegang krijgen tot het onderwijsproces in een gewone school. Het zijn hulpmiddelen die leerlingen, studenten en cursisten met een beperking laten deelnemen aan het onderwijsleerproces.

   De cijfers voor kalenderjaar 2015 en 2016 laten een stijging zien van zowel het aantal aanvragen als het aantal aanvragers speciale onderwijsleermiddelen. In 2015 ontving AGODI 840 aanvragen en in 2016 kreeg AGODI 876 aanvragen. Het aantal ingevulde tolkuren blijft ook in 2015 en 2016 verder stijgen.

   In 2015 besteedde de cel Speciale Onderwijsleermiddelen ( SOL ) 1.364.157,41 euro budget, in 2016 was dat 1.708.680,70 euro. Na een daling in 2015 stijgt het bestede budget opnieuw in 2016.

   Waar het aantal toekenningen mooi gespreid is over de leerlingen met een auditieve, motorische en visuele beperking, zien we bij de besteding van de middelen een duidelijk onderscheid: het grootste aandeel gaat naar de ondersteuning van leerlingen met een auditieve beperking (vnl. door de financiering van tolkuren), gevolgd door leerlingen met een visuele beperking (vnl. door de financiering van omzettingen van lesmateriaal, maar ook door technische hulpmiddelen voor deze doelgroep) en tot slot volgen de leerlingen met een motorische beperking.

   Met de goedkeuring van een Besluit van de Vlaamse Regering over tolkondersteuning op 15 januari 2016 werd op heel wat punten een afstemming tussen Onderwijs en Welzijn gerealiseerd. Tegelijk werd vanaf het schooljaar 2015-2016 de administratieve procedure rond de toekenning van tolkuren vereenvoudigd en de administratieve afhandeling aangaande schrijftolkondersteuning gewijzigd.

   Meer over deze en andere verwezenlijkingen leest u in het rapport

 

Cover Rapport speciale onderwijsleermiddelen 2015 en 2016: Een leerkracht geeft privéles aan individuele leerling

 

 

 

pdf bestandJaarrapport_AGODI_SOL_2015_en_2016.pdf (5.33 MB)

 

 

 

 

 

Vorige jaarrapporten

Jaarverslag SOL (speciale onderwijsleermiddelen) voor 2013-2014

 

 

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_AGODI_SOL_2013-2014.pdf (7.04 MB)

 

 

 

Jaarverslag SOL voor 2011-2012

 

 

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_AGODI_SOL_2011-2012.pdf (788 kB)

 

 

 

Jaarverslag van SOL voor 2009-2010

 

 

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_AGODI_SOL_2009-2010_LR.pdf (1.4 MB)

 

 

 

Jaarverslag van SOL voor 2008

 

 

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_AGODI_SOL_2008_speciale_onderwijsleermiddelen_20090825.pdf (6.82 MB)