Publicaties - AGODI Jaarverslag

Een reclamepaneel van AGODI op een jobbeurs.Voor vragen over het jaarverslag of
voor een papieren versie kan je contact opnemen met:
Goedele De Cock
goedele.decock@ond.vlaanderen.be
T 02 553 94 75

 

 

 
 

Geachte mevrouw, geachte heer,

Het agentschap voor Onderwijsdiensten is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderwijsbeleid van het basis- en secundair onderwijs, de centra voor deeltijdse vorming, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de inspectie en pedagogische begeleiding. In het jaarverslag 2018 leest u dat het overgrote deel van de ambities van AGODI werden gehaald. De dienstverlening van AGODI was opnieuw van een hoog niveau. De strenge normen voor het berekenen en communiceren van de diverse soorten omkaderingen en werkingstoelagen werden telkens gehaald. AGODI engageerde zich tot het tijdig uitbetalen van het salaris aan 99,9% van alle personeelsleden. Het agentschap handelde maandelijks de dossiers voor meer dan 167.000 personeelsleden op tijd af. Elk personeelslid ontving elke maand op het voorziene tijdstip zijn salaris. De vergoedingen werden tijdig betaald. Ook voor andere aspecten van zijn dienstverlening presteerde AGODI heel degelijk in 2018.

Maatschappelijke en technologische evoluties zorgen voor andere verwachtingen en wensen. Tegelijkertijd creëren ze voor AGODI nieuwe kansen. Administratieve lastenverlaging en efficiëntieverhoging staan daarom hoog op de agenda van AGODI. Via gerichte innovatieve projecten ambieert AGODI zijn dienstverlening op een kwalitatief hoogstaand niveau te houden. Net zoals de voorgaande jaren werkte AGODI in 2018 mee aan verschillende beleidsprojecten. Zo nam het agentschap een zeer actieve rol op in de uitvoering van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs. Vanuit zijn toegekende rol heeft AGODI ook deelgenomen aan o.m. de besprekingen i.v.m. de modernisering van het secundair onderwijs, het nieuw ondersteuningsmodel, duaal leren, de vernieuwing van het inschrijvingsrecht en het voorbereiden en uitwerken van CAO XI en andere personeelsmaatregelen.

Het jaarverslag omvat ook informatie over de interne werking van AGODI terug. Daaruit blijkt dat het personeelsbestand gelijktijdig een golf van vergrijzing en vergroening meemaken. Tenslotte formuleerde onze organisatie op basis van dit jaarverslag een aantal aanbevelingen, aandachtspunten voor onze toekomstige werking en suggesties voor het beleid.

Beste lezer, ik wens u een boeiende en nuttige lectuur over de werking van AGODI in 2018.

Met vriendelijke groeten

Patrick Poelmans
Administrateur-generaal
Agentschap voor Onderwijsdiensten
AGODI

 

 

Jaarverslag 2018

Cover jaarverslag 2018 AGODI

pdf bestandAGODI JV 2018.pdf (3.28 MB)

 

Vorige jaarverslagen

Cover jaarverslag 2017 AGODI

pdf bestandAGODI jaarverslag 2017.pdf (4.45 MB)

 

Jaarverslag van AGODI voor 2016

 

 

 

pdf bestandAGODI_Jaarverslag_2016.pdf (3.6 MB)

 

Jaarverslag van AGODI voor 2015

pdf bestandAgodi_Jaarverslag_2015.pdf (3.64 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2014

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2014.pdf (3.18 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2013

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2013.pdf (2.5 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2012

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2012.pdf (3.7 MB)

 

 

Cover Jaarverslag 2011

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2011.pdf (2.47 MB)

 

 

Cover Jaarverslag  van AGODI voor 2010

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2010.pdf (2.83 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2009

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2009.pdf (4.46 MB)

 

 

Jaarverslag van AGODI voor 2008

pdf bestandAgODi_Jaarverslag_2008.pdf (3.04 MB)