Publicaties - afwezigheid wegens ziekte Vlaamse onderwijspersoneel

Ziekteverzuim: Vrouw met bril & ziektekiemend werend ademhalingsmasker op.Het jaarlijks rapport afwezigheid wegens ziekte van het Vlaamse onderwijspersoneel
van het Agentschap voor Onderwijsdiensten - AGODI.

 

 

 

 

 •  

  Wat waren in 2017 de tendensen op het vlak van afwezigheid wegens ziekte ?

  In 2017 maakten nog meer personeelsleden gebruik van de mogelijkheid om deeltijds te werken wegens ziekte dan in 2016. Omdat deeltijdse afwezigheden steeds meer doorwegen in de cijfers, is ervoor geopteerd om vanaf het jaarverslag 2017 qua ziekte een onderscheid te maken tussen volledige en deeltijdse afwezigheden, waarbij de personeelsleden nog minstens halftijds presteren.

  Personeelsleden van het Vlaamse onderwijs waren in 2017 gemiddeld 15,87 dagen volledig ziek. Dat komt overeen met een ziekteverzuimpercentage van 4,35 %. Daarbij zijn ook de eendagsziekten inbegrepen. Dat is maar een fractie hoger dan in 2016. We zien een stijging in de leeftijdscategorie van 46 tot 55 jaar, maar alle andere leeftijdscategorieën dalen of blijven stabiel. Meer dan vier op tien personeelsleden zijn nooit ziek. Dat geldt ook voor de oudere leeftijdsgroepen. De meeste ziektegevallen zijn het gevolg van de griep. De meeste ziektedagen zijn, net zoals de voorbije jaren, het gevolg van psychosociale aandoeningen.

  In 2017 maakten 2183 personeelsleden gebruik van het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte om na een ernstige ziekte gedurende een korte periode deeltijds het werk te op te nemen. Langdurig verlof voor verminderde prestaties om medische reden werd in 2017 genomen door 1500 personeelsleden.

  Wil je nog meer weten? Dan kan je hieronder het volledige rapport downloaden.

  Veel leesplezier!

 

cover rapport afwezigheden naar aanleiding van ziekte 2017

 

pdf bestandRapport_afwezigheden_n.a.v._ziekte_2017.pdf (3.03 MB)

 

Vorige jaarrapporten

Rapport ziekteverzuim 2016

 

 

 

pdf bestandRapport_ziekteverzuim 2016.pdf (2.64 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

De cover dan het rapport: Ziekteverzuim 2015 Vlaams Onderwijspersoneel. Met op de foto een stetoskoop van een huisarts om de longen te meten.

 

 

 

 

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2015.pdf (4.01 MB)

 

 

 

Rapport Ziekteverzuim 2014

 

 

 

 

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2014.pdf (4.04 MB)

 

 

 

Cover: publicatie: ziekteverzuim 2013

 

 

 

 

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2013.pdf (1.58 MB)

 

 

 

Cover van het jaarverslag Ziekteverzuim in 2012

 

 

 

 

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2012.pdf (2.92 MB)

 

 

 

Cover van het jaarverslag Ziekteverzuim in 2011

 

 

 

 

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2011.pdf (2.85 MB)

 

 

 

Rapport Ziekteverzuim 2010

 

 

 

 

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2010.pdf (1.15 MB)

 

 

 

Rapport Ziekteverzuim 2009

 

 

 

 

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2009.pdf (694 kB)

 

 

 

Rapport Ziekteverzuim 2008

 

 

pdf bestandAgODi_Ziekteverzuim_Jaarrapport_2008.pdf (852 kB)