Pensioenen - Capelo

Pensioengegevens voor onderwijspersoneel

Voor personeelsleden in het onderwijs

Ben je of was je een personeelslid in het onderwijs en heb je vragen over je loopbaangegevens? Meer informatie vind je op My Pension.

Lees de veelgestelde vragen over je loopbaanoverzicht of neem contact op met het ministerie van Onderwijs.

 

Voor andere overheden

Wil je als vertegenwoordiger van een andere overheidsdienst informatie of een Capelo-attest voor je personeelsleden die eerder in het Vlaamse onderwijs hebben gewerkt?

Lees de pagina Capelo voor andere overheden of neem contact op met het ministerie van Onderwijs.

 

Historische loopbaangegevens in het onderwijs

Van 2013 tot 2015 bezorgde het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming de historische loopbaangegevens van de personeelsleden van het onderwijs aan de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). De historische loopbaangegevens bevatten alle diensten in het onderwijs tot en met 31 december 2010 die in aanmerking komen voor een pensioen ten laste van de PDOS.

Dat overzicht heet Capelo, voluit 'Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan overheid'.

Opmerking: Vanaf 1 april 2016 is de Pensioendienst voor de Overheidssector gefuseerd met de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). De nieuwe instantie heet Federale Pensioendienst (FPD).