Salarisinfo - Werkbonus

De werkbonus garandeert werknemers met een laag inkomen een netto-inkomen dat hoger ligt dan wat ze als werkloze zouden krijgen, door hen een vermindering te geven van hun persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid.

In deze pdf vind je meer uitleg, en zie je hoe het basisbedrag van de werkbonus bepaald wordt:

pdf bestandsalarisinfo onderwijspersoneel - de werkbonus.pdf (130 kB)