Salarisoverzicht

Salarisoverzicht: salarisberekening personeelsleden

Wat is een salarisoverzicht?

Een salarisoverzicht bevat alle elementen van de salarisberekening van de personeelsleden van de instelling voor een bepaalde maand. AGODI bezorgt de school dat overzicht maandelijks ter informatie, maar ze kan het ook gebruiken als instrument voor personeelsbeleid, bijvoorbeeld om na te gaan of ze de juiste gegevens heeft doorgegeven over aanstellingen, verloven … voor haar personeelsleden.

Vroeger heetten de salarisoverzichten ‘schoollistings’. Met de omschakeling naar een digitale versie is de naamgeving veranderd. 

Hoe raadpleeg je de salarisoverzichten?

AGODI biedt de salarisoverzichten digitaal aan de scholen aan via Mijn Onderwijs. Je kan het salarisoverzicht op twee manieren raadplegen: via een CSV-bestand of via een pdf-bestand. Het verschil tussen beiden lees je hieronder bij de voordelen.

Tot eind november 2017 ontvingen de scholen de ‘schoollistings’ op papier. Tot en met januari 2018 ontvingen ze gelijktijdig een versie op papier en een digitale versie (via een CSV-bestand). Vanaf dan verloopt alles enkel nog digitaal. Tot september 2018 bood AGODI enkel een CSV-bestand aan; om tegemoet te komen aan een aantal vragen vanuit het onderwijsveld, is het salarisoverzicht nu ook raadpleegbaar als een pdf-bestand.

Waarom een vernieuwing?

  • Dankzij de digitalisering draagt AGODI bij tot een papierarme omgeving. De papieren schoollistings omvatten jaarlijks immers ruim 800.000 bladen.
  • Met een digitaal bestand kunnen we meer informatie bezorgen dan vroeger.

Wat zijn de voordelen van werken met een digitaal bestand?

CSV-bestand Alle gegevens worden gedetailleerd weergegeven.
Voor het raadplegen en bewerken ben je niet beperkt tot één specifiek programma. Je kan werken met MS Excel, Access, Open Office Calc, Google Spreadsheet enzovoort.
Gegevens kan je gemakkelijk bewerken. Zo kan je bijvoorbeeld aan de hand van formules bepaalde berekeningen uitvoeren.
Om snel de gegevens terug te vinden die je vaak nodig hebt, kan je filters toepassen.
Pdf-bestand Het pdf-bestand geeft een samenvatting van de meest relevante gegevens.
De samenvatting bevat de totalen per instelling. Met het CSV-bestand was dat niet mogelijk.
De gegevens worden overzichtelijker weergegeven.
Je kan het bestand onmiddellijk afdrukken.

Aanmelden op Mijn Onderwijs

Omdat het salarisoverzicht gevoelige informatie bevat, is er een nieuw vertrouwelijk thema aangemaakt op Mijn Onderwijs voor directies en administraties: Salarisoverzicht. Op dit moment heeft alleen de lokale beheerder van de instelling (meestal is dat de directeur) toegang tot dat thema. De lokale beheerder kan andere gebruikers van Mijn Onderwijs rechten geven.

Aanmelden kan via de website Mijn Onderwijs met je elektronische identiteitskaart, een federaal token of een digitale code. De website is raadpleegbaar via pc, tablet of smartphone:

Voor vragen over rechten en de lokale beheerder op Mijn Onderwijs kan je terecht bij de Edison Helpdesk.

Meer informatie

Over het salarisoverzicht is er ook een nieuwe omzendbrief: Toelichting bij het salarisoverzicht

Lees de gebruikershandleiding of bekijk de tutorial als je meer wilt weten over de toegangen tot Mijn Onderwijs en over het CSV-bestand:

Rubrieken, codes, afkortingen

Het salarisoverzicht bevat heel wat geformaliseerde informatie.

De verklaring van de rubrieken, codes en afkortingen in deze lijst vind je op de pagina Salarisoverzicht: betekenis van rubrieken, afkortingen en codes

Heb je vragen bij het salarisoverzicht?

Voor inhoudelijke vragen over de salarisberekening en het salarisoverzicht kan je steeds terecht bij de dossier- en relatiebeheerder van je instelling.

Je vindt de contactgegevens op Mijn Onderwijs. Je hebt de keuze om je dossier- en relatiebeheerder telefonisch of via mail te contacteren.

Je dossier- en relatiebeheerder of een collega is op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur en beantwoordt je vragen binnen de drie werkdagen.