Hoe en hoelang bewaart u uw salarisbrieven?

Een salarisbrief is een belangrijk en vertrouwelijk document. Het verstrekt u niet enkel informatie in verband met uw salaris/betaling, soms moet een salarisbrief ook voorgelegd kunnen worden aan andere instanties, organisaties,… (b.v. in het kader van een financiering, voor het bekomen van een tegemoetkoming of korting, voor de samenstelling van uw pensioendossier,…).

Uw salarisbrieven bewaren is dus aanbevolen!

Ook hier is er een onderscheid:

Elektronische salarisbrief

  • een elektronische salarisbrief is 18 maanden raadpleegbaar via ZOOMIT;
  • om het document langer te bewaren is het dus noodzakelijk om het zelf elektronisch op te slaan of desnoods te printen en te klasseren.

Papieren salarisbrief

  • een papieren salarisbrief kan uiteraard steeds in de aangeboden vorm geklasseerd worden;
  • OPGELET: een papieren salarisbrief ontvangt u enkel wanneer uw maandsalaris wijzigt, alsook bij het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en de uitgestelde bezoldiging (in voorkomend geval).