Salarisinfo - FAQ

 
 

U neemt contact op met uw dossierbeheerder (vermeld steeds uw naam en voornaam + uw stamboeknummer of geboortedatum);
Uw dossierbeheerder kan u opzoeken via onderstaande linken:

 

 
 

Ter informatie en controle ontvangt elke school maandelijks het detail van de betalingen door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming aan zijn personeelsleden gedaan, de zogenaamde schoollisting.

Bij elke wijziging van één van de bepalende elementen van het salaris, krijgt het personeelslid een salarisbrief.

 
 

Ja, beroepsactiviteiten buiten het onderwijs oefenen geen invloed uit op de bezoldiging van de prestaties binnen het onderwijs.

 
 

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming staat zelf niet in voor de uitbetaling van het kraamgeld en de kinderbijslag. Tot wie u zich moet richten is afhankelijk van de woonplaats van je kind.

Meer informatie over de aanvraag en de aanvraagformulieren vind je hier: documenten kinderbijslag.

 
 

De antwoorden vind je op deze pagina: FAQ - Zoomit