Job in het onderwijs - Toelatingsvoorwaarden - Onberispelijk gedrag

Wie in het onderwijs wil werken, moet 'van onberispelijk gedrag' zijn. Dit kan je ook bewijzen door jouw uittreksel uit het strafregister of een gelijkaardig document voor te leggen aan jouw schoolsecretariaat.

Het is jouw werkgever, het schoolbestuur, die op basis van dat document beslist of jij 'van onberispelijk gedrag' bent. De beslissing om een personeelslid aan te werven behoort immers tot de bevoegdheid van het schoolbestuur.

Let op! Ook om jouw onberispelijk gedrag aan te tonen, mag het uittreksel uit het strafregister of het gelijkwaardige document niet ouder zijn dan één jaar.