Job in het onderwijs - Toelatingsvoorwaarden - Kennis van de onderwijstaal: het Nederlands

Taalkennis

Als je werkt in het Vlaamse Onderwijs, dan moet je de onderwijstaal, het Nederlands, beheersen.
 

Je kan jouw taalkennis aantonen op één van de volgende manieren:

 • jouw bekwaamheidsbewijs waarop jouw aanstelling steunt, is behaald in het Nederlands. Dit mag zowel jouw basisdiploma zijn als jouw bewijs van pedagogische bekwaamheid
   
 • je bent aangesteld op basis van een niet-Nederlandstalig studiebewijs maar je hebt wel een Nederlandstalig studiebewijs dat een voldoende geacht of een ander bekwaamheidsbewijs is voor het ambt waarin je bent aangeworven
   
 • je hebt een studiebewijs van een taalopleiding Nederlands behaald op het vereiste taalkennisniveau:
  •     via een taalopleiding Nederlands in het volwassenenonderwijs
  •     of via een universitaire taalopleiding of een taalopleiding van een hogeschool
    
 • je bent bij één van de regionale taalexamencommissies geslaagd voor een taalexamen op het vereiste taalkennisniveau.

In het basisonderwijs moet je als onderwijzer bovendien het bewijs leveren dat je de kennis hebt van de verplichte tweede taal, het Frans. Je kan deze taalkennis aantonen op één van de volgende wijzen:

 

 • je hebt het diploma van bachelor in het onderwijs: lager onderwijs behaald vanaf het academiejaar 2010-2011
   
 • je hebt een ander vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt van onderwijzer. Dit geldt niet voor onderwijzers die aangesteld zijn in Brussel
   
 • je bent als onderwijzer aangesteld op basis van een Franstalig bekwaamheidsbewijs of op basis van een Nederlandstalig bekwaamheidsbewijs dat onderwijsbevoegdheid verleent voor het vak Frans in het secundair onderwijs
   
 • je hebt een studiebewijs van een taalopleiding Frans behaald op niveau B1 voor de vaardigheden lezen en schrijven en niveau B2 voor de vaardigheden luisteren en spreken:
  •     via een taalopleiding Frans in het volwassenonderwijs
  •     of via een universitaire taalopleiding of een taalopleiding van een hogeschool
    
 • je bent bij één van de regionale taalexamencommissies geslaagd voor een taalexamen op niveau B1 voor de vaardigheden lezen en schrijven en niveau B2 voor de vaardigheden luisteren en spreken

Als je nog niet voldoet aan de taalvereisten en de school vindt geen andere kandidaat, dan kan zij een taalafwijking voor jou aanvragen. Zo kan je toch starten in het onderwijs.

Let op! Een taalafwijking is een tijdelijke oplossing en geldt voor maximum drie aaneensluitende kalenderjaren. Dit geeft jou de tijd om je in orde te stellen met de taalregelgeving.