Job in het onderwijs - Buitenlandse beroepskwalificatie

Bezit je een buitenlandse beroepskwalificatie en wil je op basis daarvan in het Vlaamse onderwijs aan de slag, dan moet je deze laten erkennen. De wijze van erkenning hangt af van het land waarvan je afkomstig bent of waar je je gekwalificeerd hebt. Ook het concrete ambt of vak waarvoor je kandideert, kan mee bepalen welke erkenning je moet aanvragen.

Professionele erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties

Gereglementeerd beroep van leraar 

AGODI is bevoegd voor de professionele erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties die toegang geven tot het onderwijs. Via die professionele erkenning verwerf je in Vlaanderen dezelfde onderwijsbevoegdheid als in het thuisland. Een leraar basisonderwijs uit Nederland bijvoorbeeld kan zo in Vlaanderen aangesteld worden als onderwijzer en kleuteronderwijzer.

Onderdaan van de EER of Zwitserland

Ben je onderdaan van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, en heb je daar een beroepskwalificatie verworven die toegang geeft tot het beroep van leraar dan kan je die kwalificatie professioneel laten erkennen.
De Europese Economische Ruimte bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met IJsland, Liechtenstein, Noorwegen.

Beroepskwalificatie verworven buiten de EER of Zwitserland én voldoende beroepservaring

Ben je onderdaan van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, maar heb je een beroepskwalificatie verworven die toegang geeft tot het beroep van leraar in een land buiten de EER of Zwitserland? 
Je kan die beroepskwalificatie ook professioneel laten erkennen als je minstens 3 jaar relevante beroepservaring hebt en je beroepskwalificatie al erkend is door een lidstaat van de EER of Zwitserland. Die 3 jaar relevante beroepservaring moet je opgebouwd hebben in het land dat je beroepskwalificatie erkend heeft.

Andere gereglementeerde beroepen

Voor de professionele erkenning van overige gereglementeerde beroepen zijn andere administraties (bijvoorbeeld de FOD Volksgezondheid voor verplegers) of beroepsorganisaties (bijvoorbeeld de Psychologencommissie) bevoegd:

Gereglementeerde beroepen en bevoegde instanties

Academische erkenning van buitenlandse diploma's

Ben je geen onderdaan van de EER en/of heb je je diploma behaald buiten de EER, dan kan je je diploma academisch laten erkennen. De academische erkenning is een officiële bevestiging van de gelijkwaardigheid van het buitenlandse diploma met het overeenstemmende Vlaamse diploma.

De aanvraag voor een academische gelijkwaardigheid verloopt altijd via NARIC (National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre).

Ook als je een professionele erkenning kan krijgen voor je buitenlandse beroepskwalificatie, kan een academische erkenning van het onderliggende diploma soms toch nuttig of nodig zijn. Bijvoorbeeld: een Nederlandse leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in het vak Frans kan via een professionele erkenning aangesteld worden in het algemeen vak Frans in de eerste graad secundair onderwijs. Kandideert hij echter voor het ambt van onderwijzer, dan kan dat alleen als zijn diploma academisch gelijkwaardig is verklaard met een bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (dat een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs is voor het ambt van onderwijzer).

Heb je een bachelor- of masterdiploma uit Nederland, dan kan je in bepaalde gevallen automatisch een niveaugelijkwaardigheid verkrijgen, dus zonder aanvraag bij NARIC.

Contact

T 02 553 03 10
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 tot 12:00

erkenning.lerarendiploma@vlaanderen.be

Hoe de professionele erkenning aanvragen?
Wat is een gereglementeerd beroep?

Een gereglementeerd of beschermd beroep is een beroep waarvan de toegang of de uitoefening wettelijk bepaald is (beroepen met een wettelijk vastgelegde voorwaarden).

Voor die beroepen zijn specifieke beroepskwalificaties nodig. Zo zijn bvb. de beroepen van arts, verloskundige, verantwoordelijk algemene ziekenverpleger, apotheker, dierenarts en tandheelkundige in alle lidstaten van de EER en Zwitserland gereglementeerd.