Leerkrachtendatabank - Werking

Hoe werkt de leerkrachtendatabank?

Dankzij leerkrachtendatabank kan je via het internet jouw leerkracht-cv aan alle scholen kenbaar maken. In deze databank bepaalt het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) van het Ministerie van Onderwijs en Vorming de ambten/vakken waarvoor je in het basis- of secundair onderwijs eenvereist bekwaamheidsbewijs hebt.

Op basis van informatie van scholen, stuurt het Agentschap voor Onderwijsdiensten ook dagelijks jouw tewerkstellingsperiodes in het onderwijs naar de VDAB door. Hierdoor beschikken de scholen over correcte en up-to-date informatie wanneer zij een leerkracht zoeken. Zij kunnen in de leerkrachtendatabank de cv's van hun kandidaten bewaren. De VDAB houdt bij of die al dan niet werkzoekend zijn.

Door deze werkwijze zijn de schooldirecties zeker dat de cv’s op dat punt correct zijn.

Verder kan je ook een aantal persoonlijke voorkeuren ingeven zoals de regio's waar je wil werken, bijkomende vakken die je wil geven, ... Je kan ook zelf periodes waarop je onbeschikbaar bent inbrengen. De schooldirecties zijn dus zeker dat ze de meest actuele situatie kennen en dat ze je niet moeten contacteren als je intussen al aan de slag bent.

Zoekt de school vervolgens een leerkracht met jouw profiel, dan kan de directeur je in een mum van tijd contacteren. De schooldirecties kunnen ook vacatures plaatsen die automatisch gemaild worden naar alle kandidaten die eventueel in aanmerking komen.

Meer concrete informatie kan je op de VDAB-site vinden.