Leerkrachtendatabank - Welke formulieren voor erkenning nuttige ervaring?

Aan de hand van de onderstaande attesten kan het Agentschap voor Onderwijsdiensten onderzoeken of de diensten die je in de privé-sector of als zelfstandige presteerde al dan niet in aanmerking komen voor de bepaling van nuttige ervaring.

Formulier: diensten gepresteerd als werknemer

Formulier: diensten gepresteerd als zelfstandige

Een aantal belangrijke opmerkingen vooraleer je ons de attesten bezorgt:

  • Voor de diensten gepresteerd als werknemer, moeten de attesten volledig ingevuld worden door de werkgever zelf. Zowel het attest als mogelijke bijlagen moeten door de werkgever worden ondertekend.
  • In een begeleidende brief specificeer je voor welke vakken/specialiteiten  je nuttige ervaring wenst aan te vragen.
  • De omschrijving van de uitgeoefende taken is belangrijk; zorg ervoor dat ze zo gedetailleerd mogelijk wordt opgesteld.
  • Vergeet niet jouw persoonlijk adres te vermelden.
  • Voor mannelijke aanvragers: indien van toepassing, een militiegetuigschrift met vermelding van begin- en einddatum van de militaire dienst.


Je stuurt deze attesten volledig ingevuld terug naar onderstaand adres, samen met een goed leesbare kopie van jouw studiebewijs:

Vlaamse overheid
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Cel "Word Leerkracht"
Lokaal 3A07
Koning Albert II laan 15
1210 BRUSSEL

Telefoonnummer: 02.553.92.00
Faxnummer: 02.553.90.45
leerkrachtendatabank.secundaironderwijs@vlaanderen.be