Job in het onderwijs - Werkloosheid

Wanneer je lesopdracht eindigt en je niet onmiddellijk een andere lesopdracht aangeboden krijgt, doe je beroep op het werkloosheidstelsel. Grensarbeiders vallen altijd terug op het stelsel van het woonland.

Hoewel je sociale premies/bijdragen in België hebt betaald (zogenaamde RSZ-bijdrage), heb je volgens de Europese coördinatieverordening recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering volgens Nederlandse normen.

Voor de berekening van de werkloosheidsuitkeringen houdt Nederland rekening met de diensten gepresteerd in België en het salaris dat werd uitbetaald. Om die diensten bij het UWV aan te tonen vraag je het formulier E-301 aan bij de Belgische Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).