Job in het onderwijs - Pensioenen

Zodra je in België werkt, betaal je sociale bijdragen (RSZ-bijdragen). Die bijdragen worden berekend op basis van een percentage van het brutoloon. Er bestaan in België – in tegenstelling tot in Nederland – geen premievrije voeten en maximumpremiegrenzen.

Door het betalen van die bijdragen bouw je aan een Belgisch pensioen. De verdere opbouw van het Nederlands AOW-pensioen en eventueel bedrijfspensioen wordt geschorst voor de periode dat je in België werkt.

Het Belgisch pensioenstelsel is een zogenaamd middelloonstelsel; de pensioenopbouw is dus afhankelijk van het verdiende loon. Alle pensioenrechten die je in België hebt verworven, worden uitbetaald in het land van je pensioenaanvraag.