Job in het onderwijs - Bekwaamheid - Specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding is een opleiding van 60 studiepunten die je volgt na een vakinhoudelijke opleiding en die alleen focust op de pedagogische (didactische) competenties. De specifieke lerarenopleiding (SLO) wordt aangeboden door de universiteiten, de hogescholen én de centra voor volwassenenonderwijs. Het diploma dat je ontvangt, is een diploma van leraar.

Tot en met het schooljaar 2006-2007 leverde een leraar zijn bewijs van pedagogische bekwaamheid via een aggregatieopleiding aan een universiteit of hogeschool of via het behalen van het getuigschrift pedagogische bekwaamheid (GPB) aan een centrum voor volwassenenonderwijs.

In de regelgeving rond de bekwaamheidsbewijzen wordt geen onderscheid gemaakt tussen die oude en nieuwe opleidingen. Bezit je m.a.w. een aggregatie of een GPB dan gelden die ook nu nog als bewijs van je pedagogische bekwaamheid.