Job in het onderwijs - Bekwaamheid - Nuttige ervaring

Nuttige ervaring

Heb je, vooraleer je leraar werd, in de privésector gewerkt als werknemer of zelfstandige, dan kan deze beroepservaring in sommige gevallen meetellen voor je geldelijke anciënniteit.

Soms is deze beroepservaring zelfs een voorwaarde om bepaalde vakken te mogen onderwijzen en is het dus een noodzakelijk onderdeel van je bekwaamheidsbewijs. Dit is het geval voor leerkrachten zonder diploma van het hoger onderwijs.

Die ervaring moet 'nuttig' zijn. Er moet m.a.w. een relatie zijn tussen de beroepservaring en het vak in kwestie en het ministerie van Onderwijs en Vorming moet die relatie erkennen.

Erkenning van die nuttige ervaring kan je alleen aanvragen voor:

  • technische en praktische vakken in het gewoon secundair onderwijs en het onderwijs voor sociale promotie
     
  • specialiteiten beroepsgerichte vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
     
  • enkele kunstvakken in het kunstsecundair onderwijs (specialiteiten hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel)
     
  • sommige modules of technische en praktische vakken in het volwassenenonderwijs


Voor de geldelijke anciënniteit kan maximaal tien jaar nuttige ervaring in rekening gebracht worden.


Klik hier voor meer informatie over de procedure van erkenning van nuttige ervaring.