Job in het onderwijs - Niveaugelijkwaardigheid Nederlandse BaMa

Niveaugelijkwaardigheid Nederlandse bachelor of master

Heb je een Nederlands bachelor- of masterdiploma, dan is het niveau van je diploma gelijkwaardig met dat van een Vlaams bachelor- of masterdiploma. Voor de erkenning van die niveaugelijkwaardigheid hoef je geen aanvraag in te dienen bij NARIC (National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre).

Het niveau van de Nederlandse en Vlaamse bachelors en masters is gelijkwaardig omdat die opleidingen geaccrediteerd worden door dezelfde instantie, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De niveaugelijkwaardigheid van bachelor- en masteropleidingen geldt daarom ook alleen voor zover die opleidingen door NVAO erkend zijn. Bij twijfel kan je dat toetsen via www.nvao.net

 

Waar kan je met een niveaugelijkwaardigheid aan de slag:

  • in ambten waarvoor alleen een minimaal opleidingsniveau wordt gevraagd: bv. zorgcoördinator (ten minste professionele bachelor).
     
  • in ambten of vakken die je mag uitoefenen op basis van een ander bekwaamheidsbewijs met een minimaal opleidingsniveau: bv. onderwijzer of leraar algemene vakken (ten minste professionele bachelor). Wil je volwaardig aangesteld en bezoldigd worden, moet je je diploma wel professioneel of academisch laten erkennen door NARIC. Maar in afwachting van die erkenning kan je dus alvast starten door de automatische niveaugelijkwaardigheid van je bachelor- of masterdiploma.

Een professionele of academische erkenning door NARIC heb je ook nodig als je een ambt wil uitoefenen waarvoor een specifiek bachelor- of masterdiploma vereist is: bv. orthopedagoog (master in de pedagogische wetenschappen of master in de onderwijskunde) .