Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED)

Bekwaamheidsbewijzen rechtstreeks uit de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED)

Vanaf 1 september 2018 vraagt AGODI geen kopie meer op van het bekwaamheidsbewijs voor onderwijzers (ASV) en kleuteronderwijzers (ASV). We halen de gegevens die we nodig hebben uit LED. Dat is een authentieke gegevensbron voor de toetsing van bekwaamheidsbewijzen.

Op 1 maart 2019 gaat AGODI hierin een stap verder. Vanaf dan haalt het agentschap voor alle ambten en alle onderwijsniveaus de bekwaamheidsbewijzen rechtstreeks uit LED. Je hoeft voor nieuwe personeelsleden dus niet langer een kopie aan AGODI te bezorgen, als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Het personeelslid behaalde een bekwaamheidsbewijs in het volwassenenonderwijs na 1 september 2015
  • Het personeelslid behaalde een studiebewijs in een ander onderwijsniveau na 1 september 2010.

Meer informatie vind je terug in punt 4.2.4. van de omzendbrief Indiensttreding van een tijdelijk personeelslid in het onderwijs: mededeling aan het ministerie van Onderwijs en Vorming.