Job in het onderwijs - Welke jobs kan je uitoefenen in het onderwijs?

Ambten

In het onderwijs kan je jobs uitoefenen binnen verschillende soorten onderwijs (gewoon en buitengewoon onderwijs) en binnen verschillende categorieën van personeel: onderwijzend, ondersteunend, opvoedend, paramedisch of administratief personeel.

De jobs binnen die personeelscategorieën noemt men ambten. Een greep uit de voornaamste ambten:

  • onderwijzend personeel: kleuteronderwijzer, onderwijzer, leraar
  • ondersteunend personeel: zorgcoördinator, ict-coördinator, opvoeder
  • opvoedend personeel: studiemeester-opvoeder internaat
  • paramedisch personeel: kinderverzorger, verpleger, logopedist
  • administratief personeel: administratief medewerker

Een overzicht van de ambten vind je hier.

Vakken

In het ambt van leraar kan je belast worden met verschillende leerinhouden of vakken.

Het ambt van leraar bestaat alleen in het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. In het basisonderwijs heb je geen vakleerkrachten. De onderwijzer of kleuteronderwijzer geeft les in alle leerinhouden.

Twee uitzonderingen: voor godsdienst en lichamelijke opvoeding kan het schoolbestuur opteren voor het aparte ambt van leermeester godsdienst en leermeester lichamelijke opvoeding.

 

word een echte influencer: logo campagne lerarenberoep
Campagne lerarenberoep
Een moeder die haar zoon huisonderwijs geeft.
Oma met kleuter die schrijft