Beslissingen Kamer van Beroep 2020 - Officieel Onderwijs

2020-01 pdf bestandKvB_GOO_2020_01.pdf (192 kB)

Feiten:

belaging van een minderjarige leerling (feiten in 1 school, ook tewerkgesteld in andere school)

Bestreden beslissing:

terugkeer tot de tijdelijks aanstelling

Beslissing kamer van beroep: 

8 juni 2020 – de tuchtmaatregel van de terugkeer tot de tijdelijke aanstelling wordt vernietigd – de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 wedde gedurende drie maanden wordt opgelegd

Grond van de zaak:

De kamer van beroep is niet verplicht de getuigen te horen.
Geen verjaring: gelet op het feit dat het tuchtfeit delicaat van aard is en zich heeft voorgedaan in een andere school afhangende van een andere inrichtende macht, kan verwerende partij niet in het minst verweten worden te hebben gewacht tot ze kennis had van het arrest en het strafdossier.
Geen overschrijding van de redelijke termijn: verwerende partij kon tot de inzage van het arrest en het strafdossier geen adequate beoordeling van de feiten maken.
Geen schending van de rechten van de verdediging: verzoekende partij heeft zich tijdens de eigenlijke tuchtprocedure met volledige kennis van zaken kunnen verdedigen.
Geen partijdigheid van tuchtonderzoeker: het is geenszins abnormaal dat de directeur wordt aangeduid als tuchtonderzoeker.
Verzoekende partij voert verzachtende omstandigheden aan en betoogt dat de preventieve schorsing als een schorsing bij tuchtmaatregel moet worden beschouwd. De preventieve schorsing is juridisch gezien geen tuchtstraf, wel een voorlopige maatregel van inwendige orde, en bewarend van aard.
De belaging van een minderjarige leerling maakt op zich een ernstig tuchtfeit uit. Het feit dat de belaging heeft plaats gevonden in een andere school sluit geenszins uit dat die handelwijze ook in de school van verwerende partij moet worden beschouwd als een tuchtfeit. Ook feiten uit het privéleven van een leerkracht kunnen een tuchtfeit vormen.
Verzoekende partij heeft in de andere school al de substantiële tuchtstraf ondergaan, waarmee rekening kan worden gehouden, ondanks het feit de gedragingen van verzoekende partij ook in de school van verwerende partij een tuchtfeit uitmaken. Er is geen schending van het non bis in idem-beginsel. bepalen en de opschorting van de uitspraak van de straf sluit een zware tuchtstraf niet uit.