Beslissingen Kamer van beroep 2018 - Gemeenschapsonderwijs

2018-19 pdf bestandKVB_GO_beslissing_19.pdf (179 kB)

Feiten

deloyaal en incorrect optreden ten aanzien van de directie; nadeel berokkenen aan de school

Bestreden beslissing

tuchtmaatregel van ‘de afhouding van 20% wedde gedurende zes maanden’

Beslissing kamer van beroep

12 november 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtbeslissing – Kamer van Beroep legt de tuchtmaatregel van ‘ de blaam’ op

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-18 pdf bestandKVB_GO_beslissing_18.pdf (180 kB)

Feiten

deloyaal en incorrect optreden ten aanzien van de directie; nadeel berokkenen aan de school

Bestreden beslissing

tuchtmaatregel van ‘de afhouding van 20% wedde gedurende zes maanden’

Beslissing kamer van beroep

19 september 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtbeslissing – Kamer van Beroep legt de tuchtmaatregel van ‘ de blaam’ op

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-17 pdf bestandKVB_GO_beslissing_17.pdf (192 kB)

Feiten

vervalste documenten opmaken; leugenachtige verklaringen afleggen

Bestreden beslissing

tuchtmaatregel ‘de schorsing voor vier maanden’

Beslissing kamer van beroep

28 augustus 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtbeslissing – Kamer van Beroep legt de tuchtmaatregel ‘ de schorsing voor twee maanden’ op

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-16 pdf bestandKVB_GO_beslissing_16.pdf (176 kB)

Feiten

terugvorderen van kosten voor nooit vervangen materiaal; materiaal eigen aan de school voor eigen gebruik meenemen

Bestreden beslissing

tuchtmaatregel van ‘de blaam’

Beslissing kamer van beroep

28 augustus 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtbeslissing

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-15 pdf bestandKVB_GO_beslissing_15.pdf (154 kB)

Feiten

personeelsleden dienen verzoek in tot formele individuele psychosociale interventie voor pesten op het werk door directeur

Bestreden beslissing

tuchtmaatregel ‘ preventieve schorsing’

Beslissing kamer van beroep

28 augustus 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtbeslissing

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-14 pdf bestandKVB_GO_beslissing_14.pdf (209 kB)

Feiten

gezag, de ernst en de objectiviteit van de Inrichtede Macht ondermijnen; de Vlaamse Ombudsman inschakelen voor de niet-benoeming; de privacy van de getuigen schenden; de werking van de vertrouwenspersoon bemoeilijken

Bestreden beslissing

tuchtmaatregel ‘ de schorsing voor drie maanden’

Beslissing kamer van beroep

14 juni 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtbeslissing – Kamer van Beroep legt de tuchtmaatregel ‘de schorsing tot en met 31 augustus 2018’ op

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-13 pdf bestandKVB_GO_beslissing_13.pdf (187 kB)

Feiten

geen gepaste gevolg geven als orthopedagoge aan misbruik van leerlinge

Bestreden beslissing

tuchtmaatregel ‘ de schorsing voor drie maanden’

Beslissing kamer van beroep

14 juni 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtbeslissing

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-12 pdf bestandKVB_GO_beslissing_12.pdf (217 kB)

Feiten

opgelegde werkwijze voor bestellingen niet volgen; administratieve verplichtingen niet uitvoeren; aangekochte grondstoffen anders besteden; praktijklokaal niet opruimen

Bestreden beslissing

tuchtmaatregel van ‘het ontslag’

Beslissing kamer van beroep

5 juni 2018 – Kamer van Beroep bevestigt de tuchtbeslissing

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-11 pdf bestandKVB_GO_beslissing_11.pdf (184 kB)

Feiten

elders les geven tijdens ziekteverlof

Bestreden beslissing

tuchtmaatregel ‘de schorsing voor drie maanden’

Beslissing kamer van beroep

5 juni 2018 – Kamer van Beroep bevestigt de tuchtbeslissing

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-10 pdf bestandKVB_GO_beslissing_10.pdf (250 kB)

Feiten

opgelegde werkwijze voor werken niet volgen; overhandigde gelden anders besteden, politieke mandaten niet strikt gescheiden houden, agenda aanpassen met fictieve werken, personeelsleden onder druk zetten en bedreigen

Bestreden beslissing

tuchtmaatregel van het ontslag

Beslissing kamer van beroep

25 mei 2018 – Kamer van Beroep bevestigt de tuchtbeslissing

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-09 pdf bestandKVB_GO_beslissing_09.pdf (181 kB)

Feiten

ongepast gedrag in de les PAV (ouderenzorg)

Bestreden beslissing

ontslag om dringende redenen

Beslissing kamer van beroep

25 mei 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtbeslissing

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-08 pdf bestandKVB_GO_beslissing_08.pdf (200 kB)

Feiten

overmatig alcoholgebruik op galabal, decorumverlies, uitbrengen van wartaal, agressie,…

Bestreden beslissing

afhouding van 20% wedde gedurende vier maanden

Beslissing kamer van beroep

8 mei 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtbeslissing – Kamer van Beroep legt de tuchtbeslissing van de afhouding van 20% wedde gedurende één maand op.

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-06 pdf bestandKVB_GO_beslissing_06.pdf (171 kB)

Feiten

werkstaking, tekort aan didactisch materiaal, leerlingen opzetten tegen de schoolverantwoordelijken

Bestreden beslissing

tuchtmaatregel van ‘de schorsing voor 6 maanden’

Beslissing kamer van beroep

19 maart 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtbeslissing – Kamer van Beroep legt de tuchtbeslissing van ‘de schorsing tot en met 30 juni 2018’ op.

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-05 pdf bestandKVB_GO_beslissing_05.pdf (192 kB)

Feiten

uitreiken van getuigschriften Bedrijfsbeheer op basis van niet-objectieve criteria, betrokken cursisten niet geëvalueerd en getuigschrift gekregen zonder ook maar één dag les te volgen.

Bestreden beslissing

tuchtmaatregel ‘de afzetting’

Beslissing kamer van beroep

8 maart 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtbeslissing – Kamer van Beroep legt de tuchtbeslissing van het ontslag op.

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-04 pdf bestandKVB_GO_beslissing_04.pdf (182 kB)

Feiten

fysiek geweld, op een ongepaste wijze communiceren met een leerlinge.

Bestreden beslissing

tuchtmaatregel ‘ontslag’

Beslissing kamer van beroep

8 maart 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtmaatregel ‘ontslag’.

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-03 pdf bestandKVB_GO_beslissing_03.pdf (174 kB)

Feiten:

overhandigde gelden anders besteden

Bestreden beslissing:

afhouding van 20% wedde gedurende twee maanden

Beslissing kamer van beroep: 

2 februari 2018 – Onontvankelijkheid van het beroep.

Grond van de zaak:

Zie beslissing

 

2018-02 pdf bestandKVB_GO_beslissing_02.pdf (226 kB)

Feiten

opgelegde werkwijze voor werken niet volgen; overhandigde gelden anders besteden.

Bestreden beslissing

afhouding van 20% wedde gedurende één maand

Beslissing kamer van beroep

12 januari 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtbeslissing – Kamer van Beroep legt de tuchtbeslissing van de afhouding van 10% wedde gedurende één maand op.

Grond van de zaak

Zie beslissing

 

2018-01 pdf bestandKVB_GO_beslissing_01.pdf (223 kB)

Feiten

opgelegde werkwijze niet gevolgd; werken uitvoeren voor derden; op school gemaakte goederen te koop aanbieden

Bestreden beslissing

afhouding van 15% wedde gedurende één maand  

Beslissing kamer van beroep: 

12 januari 2018 – Kamer van Beroep bevestigt de tuchtbeslissing  

Grond van de zaak

Zie beslissing