Beslissingen Kamer van Beroep 2009 - ( Officieel onderwijs )

2009_136:pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2009_136_dd.20091209.pdf (148 kB)

 

Feit:

Leraar – beweerd alcoholprobleem; in maag boksen van leerling; ongepaste uitspraken; begluren van leerlingen; tikken uitdelen; vroegtijdig verlaten van de school; vroegtijdig verlaten van het leslokaal zonder redenen terwijl medeleerlingen opgesloten werden in de koelcel en stikstof in de koelcel werd gespoten.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

9 december 2009 – Beslissing tot preventieve schorsing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Voor het beweerde alcoholprobleem wordt geen tijdsaanduiding gegeven. Voor de andere feiten is geruime tijd verlopen tussen de vaststelling en de beslissing om de preventieve schorsing op te leggen. De Kamer leidt daaruit af dat de werking van de dienst niet of niet zodanig verstoord was dat een onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk was. De Kamer kan zich niet van de indruk ontdoen dat de preventieve schorsing in verband moet gebracht worden met het intrekken door betrokkene van zijn vraag voor loopbaanonderbreking. Er is dus niet voldaan aan een van de voorwaarden voor het opleggen van een preventieve schorsing. De beslissing wordt vernietigd.

 

2009_135:pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2009_135_dd.20091209.pdf (145 kB)

 

Feit:

Leerkracht – het op een externe harde schijf, eigendom van de school, plaatsen en ter beschikking stellen aan leerlingen in de school van beeldmateriaal van pornografische aard; het uiten van mondelinge bedreigingen aan het adres van een collega.

Bestreden maatregel:

Afhouding van één vijfde van de laatste bruto-activiteitswedde gedurende drie maanden.

Beslissing in beroep:

9 december 2009 - Beslissing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Het staat vast dat op de externe harde schijf van de school videobeelden staan die behoren tot de intimiteit van een koppel en deze mochten onder geen enkel beding opgeslagen worden op de harde schijf van de school temeer daar die harde schijf didactisch materiaal bevat dat door de leerlingen kan worden geraadpleegd. De kamer verwijt betrokkene een grote onvoorzichtigheid door niet te controleren wat er op de externe harde schijf stond die binnen het bereik van de leerlingen lag en waarvan de bestanden door hen konden geraadpleegd worden, ongeacht wie de externe harde schijf in de PC heeft gestoken. Blijkbaar was het toezicht op het klasgebeuren niet efficiënt.
Er wordt niet ontkend dat er met een collega gesproken werd en het lijkt weinig waarschijnlijk dat het gesprek betrekking had op een neutrale inhoud zodat de Kamer geen reden ziet om de verklaring van een collega in twijfel te trekken.
Betrokkene heeft volgens de kamer totaal ontoelaatbaar en onzorgvuldig gehandeld en is daardoor tekort geschoten aan zijn plichten als leerkracht. De tuchtmaatregel staat in verhouding tot de tenlasteleggingen en wordt dan ook bevestigd.

 

2009_134:pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2009_134_dd.20091125.pdf (149 kB)

 

Feit:

Leerkracht –vermeende relatie met leerlinge – start tuchtprocedure.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing tot 31-12-2009.

Beslissing in beroep:

25 november 2009 – Preventieve schorsing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Het schrijven van een tekst op het rapport en van een boodschap in de binnenzijde van een boek die geen uitstaans hebben met de evaluatie van de resultaten van de leerlinge en niet in onmiddellijk verband kunnen gebracht worden met het schoolgebeuren; een tekst die de leerlinge in briefvorm schreef zonder vermelding van de bestemmeling en zonder hem te versturen of af te geven en verklaringen van de moeder van de leerlinge bij de politie zijn niet van aard om te beletten dat de betrokken leerkracht zijn taak verder kan uitoefenen. Bovendien is de leerlinge ondertussen uitgeschreven. De kamer meent dat de handelswijze van betrokkene niet tot voorbeeld strekt maar dat er een wanverhouding bestaat tussen de gegevens die thans in aanmerking kunnen genomen worden en de ernst van de maatregel om de leerkracht zijn dienst te ontzeggen. De beslissing wordt dan ook vernietigd.