Beslissingen College van Beroep GVO - 2020

2020-02  pdf bestandCVB_GVO_beslissing_02_2020.pdf (156 kB)

Feiten:

evaluatie

Bestreden beslissing:

evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

Beslissing kamer van beroep: 

20 mei 2020 – het college van beroep gesubsidieerd vrij onderwijs vernietigd de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

Grond van de zaak:

Het college van beroep stelt vast dat de functiebeschrijving niet voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in art. 47 sexies §2 en 47ter §1 en§8 van het decreet.
Het college stelt ook vast dat er geen evaluatiegesprek plaats vond. De evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ dient om die reden te worden vernietigd.

 

2020 – 01 pdf bestandCVB_GVO_beslissing_01_2020.pdf (133 kB)

Feiten:

Bestreden beslissing:

Evaluatie met als eindconclusie “onvoldoende”

Beslissing college van beroep: 

23 januari 2020 – Het College van Beroep vernietigt de eindconclusie “onvoldoende”

Grond van de zaak: 

Verwerende partij is niet aanwezig op de zitting.
Verzoekende partij werpt op dat er geen tweede evaluator werd aangesteld. Het college van beroep leidt af (uit art. 47ter §4 DRP) dat zonder tweede evaluator geen functiebeschrijving en geen evaluatie mogelijk is. Het college van beroep vernietigt de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’. Subsidiair meent het college van beroep dat er geen redelijke verhouding bestaat tussen de feiten en de beslissing