Beslissingen College van Beroep 2020 ( Gemeenschapsonderwijs )

2020-01  pdf bestandCvB_GO_beslissing_01_2020.pdf (63 kB)

Feit:

evaluatie

Beslissing:

evaluatie met eindconclusie onvoldoende

Beslissing in beroep:

6 februari 2020 – de evaluatie met eindconclusie onvoldoende wordt niet vernietigd

Grond van de zaak: 

Verzoekende partij wordt verweten dat het functioneren ten aanzien van elk van de actiepunten in het POP-plan opgenomen mbt voorbereiding van de lessen, manier van lesgeven, opvoeden en begeleiden van de leerlingen, evalueren van leerlingen, functioneren binnen het schoolteam, persoonlijk functioneren, ontwikkeling en zelfstudie, onvoldoende is.