Beslissingen College van Beroep 2019 ( Gemeenschapsonderwijs )

2019-01 pdf bestandCvB_GO_beslissing01_2019.pdf (121 kB)

Feit:

evaluatie

Beslissing:

evaluatie met eindconclusie onvoldoende

Beslissing in beroep:

15 oktober 2019 – de evaluatie met eindconclusie onvoldoende wordt niet vernietigd

Grond van de zaak:

Verzoekende partij wordt verweten dat de ondersteunende maatregelen werden genegeerd. Uit de vaststellingsverslagen blijkt de onbereidheid om te remediëren. Het evaluatieverslag werkt concrete richtlijnen uit.

De lesvoorbereidingen zijn onvoldoende en beantwoorden niet aan de vooropgestelde afspraken.

Dit is een aanslepend probleem, blijkt uit de stukken.

Er is een gebrek aan het geven  van kwaliteitsvolle lessen, een aanslepend probleem.  

De begeleiding van de leerlingen is onvoldoende.

Het evalueren van de leerlingen en evalueren van zichzelf is onvoldoende.

Het opvoeden van leerlingen is onvoldoende, er is onvoldoende aandacht voor eigen orde, netheid, taalgebruik.

Er is onvoldoende medewerking aan schooleigen activiteiten.

Er is onvoldoende participatie en samenwerking.

Het uitvoeren van administratieve taken is onvoldoende.

Er is onvoldoende zorg voor eigen professionele vervolmaking.