Beslissingen College van Beroep 2018 ( Vrij onderwijs )

2018-05: pdf bestandCollege_GVO_Beslissing_2018_05.pdf (124 kB)

Feiten:

evaluatie

Bestreden beslissing:

evaluaties met als eindconclusie “NEGATIEF”

Beslissing college van beroep:

12 september 2018 - De evaluaties met als eindconclusie “NEGATIEF” hebben geen betrekking op een evaluatie in de zin van het decreet.

Grond van de zaak:

Gezien de evaluatieverslagen met eindconclusie “NEGATIEF” geen evaluaties zijn in de zin van het decreet kunnen zij geen rechtsgevolgen hebben.

2018-04: pdf bestandCollege_GVO_Beslissing_2018_04.pdf (118 kB)

Feiten:

evaluatie

Bestreden beslissing:

evaluatie met als eindconclusie “onvoldoende”

Beslissing college van beroep:

12 september 2018 - Het college van beroep stelt vast dat het beroep geen voorwerp meer heeft en neemt akte van de afstand van het beroep.

Grond van de zaak:

Afstand van het beroep.

2018-03: pdf bestandCollege_GVO_Beslissing_2018_03.pdf (137 kB)

Feiten:

evaluatie

Bestreden beslissing:

evaluatie met als eindconclusie “onvoldoende”

Beslissing college van beroep:

12 september 2018 - Het evaluatieverslag met als eindconclusie “onvoldoende” heeft geen betrekking op een evaluatie in de zin van het Decreet en heeft niet de rechtsgevolgen die een evaluatie in de zin van de decreet heeft.

Grond van de zaak:

Gezien het evaluatieverslag met eindconclusie “onvoldoende” geen evaluatie is in de zin van het Decreet is het College van Beroep niet bevoegd om verder in te gaan op de grond van de zaak.

2018-02: pdf bestandCollege_GVO_Beslissing_2018_02.pdf (78 kB)

Feiten:

evaluatie

Bestreden beslissing:

Evaluatie met als eindconclusie “onvoldoende”

Beslissing college van beroep:

6 juli 2018 - het college van beroep stelt vast dat het beroep geen voorwerp meer heeft en neemt akte van de afstand van het beroep.

Grond van de zaak:

Afstand van het beroep.

2018-01: pdf bestandCollege_GVO_Beslissing_2018_01.pdf (180 kB)

Feiten:

evaluatie

Bestreden beslissing:

evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

Beslissing college van beroep:

6 juli 2018 – het college van beroep bevestigt de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

Grond van de zaak:

Het beroep en de motivering werden niet tijdig en conform artikel 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 betreffende de procedure in beroep na een evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” en betreffende de werking van het College van Beroep (B.S. 24 januari 2008) ingediend.

Het College van Beroep aanvaardt de nietigheid van het beroepschrift, zoals ingeroepen door de verweerder. 

Gezien de nietigheid van het beroepschrift, gaat het College van Beroep niet verder in op de grond van de zaak. Het College van Beroep wijst de partijen erop dat, in tegenstelling tot de hoven en rechtbanken, het niet over de mogelijkheid beschikt om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, daar het dit in casu nuttig zou achten.