Beslissingen College van Beroep 2016 ( Officieel onderwijs )

2016_32: pdf bestandCollege_van_Beroep_GOO_2016_032_dd_20161020.pdf (27 kB)

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie ‘negatief’.

Beslissing in beroep:

20 oktober 2016 – De Kamer van het College van Beroep verklaart zich onbevoegd.

Grond van de zaak:

De bewering van verwerende partij dat de woorden “negatief” en “onvoldoende” hetzelfde betekenen, is niet dienstig omdat in het decreet Rechtspositieregeling van 27 maart 1991 en in het uitvoeringsbesluit (het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007) enkel aan de evaluatie “onvoldoende” rechtsgevolgen verbonden zijn en het betrokken personeelslid een bijzondere rechtsbescherming geniet, m.n. de mogelijkheid om hiertegen beroep in te stellen bij het College van Beroep. Het College van Beroep beseft dat er andere woorden en begrippen kunnen worden gebruikt om de prestaties van een personeelslid te kwalificeren maar wijst erop dat in het decreet Rechtspositieregeling van 27 maart 1991 enkel de kwalificatie “onvoldoende” wordt gehanteerd om aan de evaluatie rechtsgevolgen te verbinden.

2016_31: pdf bestandCollege_van_Beroep_GOO_2016_031_dd_20161020.pdf (14 kB)

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie negatief.

Beslissing in beroep:

20 oktober 2016 – Afstand van beroep. Het beroep is zonder voorwerp.

Grond van de zaak:

De verzoekende partij doet afstand van het beroep na de intrekking van de eindconclusie 'onvoldoende'.

2016_30: pdf bestandCollege_van_Beroep_GOO_2016_030_dd_20161020.pdf (14 kB)

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

20 oktober 2016 – Afstand van beroep. Het beroep is zonder voorwerp.

Grond van de zaak:

De verzoekende partij doet afstand van het beroep na de intrekking van de eindconclusie 'onvoldoende'.

2016_29: pdf bestandCollege_van_Beroep_GOO_2016_029_dd_20161020.pdf (14 kB)

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

20 oktober 2016 – Afstand van beroep. Het beroep is zonder voorwerp.

Grond van de zaak:

De verzoekende partij doet afstand van het beroep na de intrekking van de eindconclusie 'onvoldoende'.